Pogodbo je julija v Generalni skupščini ZN potrdilo 122 držav, vendar med njimi ni bilo jedrskih držav ter članic zveze Nato. Pogodba državam prepoveduje razvoj, testiranje, proizvodnjo, nakupe, skladiščenje in posedovanje jedrskega orožja in drugih eksplozivnih jedrskih naprav. Prepoveduje tudi uporabo tega orožja ali celo grožnje z njegovo uporabo.

Akcije, ki so vnaprej obsojene na neuspeh

"Slovenija se je že prej pridružila zahtevam po jedrski razorožitvi in naša vlada to zelo podpira, podpiram tudi sam. To je nekaj, kar ves čas zagovarjamo in tako bomo tudi nadaljevali," je dejal Cerar.

A hkrati je dodal, da je ta pogodba "v določenih vsebinah preveč radikalna in nerealna". "Mi si prizadevamo za odstranjevanje jedrskega orožja, za razorožitev jedrskih velesil, ker to je huda grožnja človeštvu. Slovenija bo na tej poti vztrajala, seveda pa moramo to delati premišljeno in ne z nekimi ad hoc akcijami, ki so vnaprej obsojene na neuspeh in kjer gre bolj za neko promocijo stališč," je dejal premier Cerar slovenskim novinarjem v New Yorku.

Na vprašanje, zakaj je pogodba o prepovedi jedrskega orožja nerealna, je Cerar odgovoril, da če pri tem ne sodelujejo ključne države, ki so nosilke jedrskega oboroževanja, potem gre za simpatično pobudo, ki izzveni v prazno.

"Sem za to, da Slovenija še naprej podpira jedrsko razoroževanje, ampak na način, ki bo do tega postopno tudi dejansko vodil. Ne pa na način, ki je pač mogoče populistično všečen, vendar ne more imeti nekih realnih posledic. Prav tako se moramo zavedati tudi svoje vloge v EU in Natu, v vseh zvezah, kjer moramo ravnati odgovorno in premišljeno," je dejal premier.

Ob tem je opozoril, da ima na primer jedrsko orožje tudi Severna Koreja in dokler ga ima in se mu ni pripravljena odreči, je težko pozivati druge države, da se mu odrečejo. "Mi smo proti vsakemu jedrskemu orožju. To je dolgoročni cilj in če ga bomo dosegli v času naše generacije, ne vem. Ne smemo pa od tega cilja odstopiti," je še dejal slovenski premier.

Nesprejemljivi argumenti

Stranka Levica je sicer ravno v torek Cerarjevo vlado pozvala, naj Slovenija pristopi k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja. Argumente, zakaj Slovenija tega ne stori, o katerih je govoril tudi Cerar, pa so v stranki označili za nesprejemljive. Menijo, da bi Slovenija s pristopom k tej pogodbi mednarodni javnosti sporočila, da sama ravna tako, kot pričakuje od drugih držav, in da ne bo dovolila namestitve ali uporabe jedrskega orožja na svojem ozemlju ali v svojem imenu.