Predstavniki Kovinarja Kočevje, ki bo opravil sanacijo vodovoda, so v četrtek obiskali inštitut, a z delom še ne morejo začeti, saj po besedah vodje tehnično-vzdrževalne službe na inštitutu Franca Vrečarja ministrstvo za zdravje še ni izbralo nadzornika del.

Rok za izvedbo sanacije je sicer konec prihodnjega leta. Skladno z razpisno dokumentacijo pa bi moral naročnik, torej ministrstvo za zdravje, izvajalca uvesti v delo najpozneje v 15 dneh po podpisu pogodbe. Ta naj bi bila podpisana pretekli teden.

Na zadnji seji sveta onkološkega inštituta so pod vprašaj postavili tudi ustreznost pogodbe o sanaciji. Generalni direktor inštituta Janez Remškar je opozoril, da so načrti za sanacijo ponekod manj natančni in bi lahko bili podlaga za dodatna dela. To bi pomenilo anekse k pogodbi ter posledično višjo ceno projekta. Zato je, kot pravi, zahteval, da se sanacija opravi "na ključ". A je določeni predstavnik v sektorju za investicije na ministrstvu za zdravje dejal, da to ni mogoče.

Sanacija vodovoda, s katerim imajo na inštitutu težave vse od vselitve v novo stavbo, že precej zamuja. Kar nekaj časa se je čakalo tudi na podpis pogodbe z izvajalcem, potem ko je bil ta že izbran. Domnevno so na ministrstvu čakali na potrditev sprememb državnega proračuna za prihodnje leto, iz katerega se bo sanacija delno financirala. Kovinar Kočevje namreč za sanacijo zahteva skoraj sedem milijonov evrov, medtem ko je bančnih garancij ostalo za 2,14 milijona evrov.

Zamenjati je treba celoten vodovod. To pomeni 15.000 metrov cevi, od katerih je 80 odstotkov napeljanih nad ometom. Odgovornosti za dodobra načete cevi že doslej ni prevzel nihče. Pod vprašajem je tudi odgovornost pristojnih na ministrstvu za zdravje, ki bi gradnjo morali nadzorovati.

Načrti gradnje so se namreč nenehno spreminjali, s tem pa tudi cena projekta. Hkrati je prišlo do napak pri izgradnji vodovodnega sistema; namesto predvidenih 22 milijonov evrov je vrednost projekta po 23 aneksih narasla na 49 milijonov evrov, gradnja pa je namesto načrtovanih treh let trajala 11 let.

S primerom se od lani ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki pa preiskave, kot so zatrdili za STA, še ni zaključila. Je pa minister za zdravje Tomaž Gantar pred več kot letom dni dejal, da začetne ugotovitve kažejo na nastanek velike premoženjske škode pri izgradnji inštituta.