Vsa jamstva za vrtoglave kredite srbskemu podjetju Agroživ so vredna nekoliko manj, kot so naša največja banka in njene hčerinske družbe nakazale na bančni račun podjetja. V medijih so o sumljivih nakazilih slovenskih bank podjetju Agroživ že večkrat poročali. Banka je kljub obubožanemu podjetju, ki za kredite ni imelo ustreznih jamstev, denar vseeno posojala, tako je namreč razkril stečajni upravitelj Agroživa.

Stečajni upravitelj je sporočil še, da je naša največja banka prijavila za 61,4 milijona evrov terjatev, vendar bodo v banki dobili vrnjenih v najboljšem primeru zgolj nekaj milijonov. Dodal je še, da je banki ob pregledu zavarovanj priznal 27,4 milijona. Vendar tudi priznanih milijonov NLB ne bo dobila vrnjenih v denarju, temveč v starih hotelih, inkubatorjih in kokoših. Banka je kredite namreč zavarovala z zalogami žita, čredami prašičev, jatami piščancev, poljedelskimi stroji, hipotekami na nepremičnine, garancijami povezanih družb in osebnimi menicami fizičnih oseb.