V družbi so opozorili tudi, da je nujno čimprej vzpostaviti normalno delovanje Diners Cluba in generiranje denarnega toka z naslova uporabe kartic.

Kot so sporočili z Diners Cluba Slovenije po sestanku, ki sta se ga udeležili tudi banki upnici Unicredit in Hypo, se namreč stanje z vsakim dnem slabša, kar resno ogroža stabilnost finančnega sistema in poplačilo prodajnih mest.

"Banki upnici sta potrdili, da sta vzpostavili nadzor nad poslovanjem Diners Cluba ter sta pripravljeni podpreti nadaljnje delovanje Diners Cluba. Banka Slovenije je obljubila nadaljevanje dialoga po prejemu pisnega načrta Diners Cluba in obeh bank z navedbo ukrepov, ki se bodo sprovedli za rešitev nastale situacije," so poudarili.

"Danes se tudi dokončno podpisuje closing prodaje naložb lastnika, tako da bomo najpozneje do konca tedna, po navedbi lastnika Diners Cluba Slovenije Tomaža Lovšeta, fizično prejeli kupnino, pridobljeno s prodajo Diners Cluba Italije in njegove podružnice Dinit," so še pojasnili in dodali, da bo s tem nastala možnost za pomembno znižanje zamud s plačili prodajnim mestom.

V Diners Clubu Slovenije vlagajo "vse napore v vzpostavitev normalnega stanja", se pa zavedajo, da vsak dodatni dan, ko nimajo licence in je ustavljeno plačevanje s karticami, nastaja večja škoda za vse deležnike, so še navedli v sporočilu za javnost.

Svet Banke Slovenije je minuli torek sprejel odločbo, s katero je družbi Diners Club Slovenija odvzel dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev tako v Sloveniji kot drugod, Diners Club Slovenija pa je moral z opravljanjem plačilnih storitev prenehati v petek.

Družba je morala tako okoli 80.000 imetnikom plačilnih kartic onemogočiti njihovo nadaljnjo uporabo za izvrševanje plačilnih transakcij tako v Sloveniji kot drugod.

Odvzem dovoljenja se nanaša na vse dejavnosti družbe, ki pomenijo opravljanje plačilnih storitev - tako na opravljanje plačilnih storitev za imetnike kartic, ki jih je izdala družba Diners Club Slovenija, kot tudi na opravljanje plačilnih storitev za prejemnike plačil (trgovce), katerim prejemanje plačil s karticami Diners Club omogoča Diners Club Slovenija.

Kartice Diners Club, izdane v tujini, po pojasnilih Banke Slovenije niso blokirane, ni pa možna njihova uporaba pri trgovcih v Sloveniji.

V Banki Slovenije so spomnili tudi, da odvzem dovoljenja ne vpliva na dolžnost imetnikov kartic, da poravnajo svoje pogodbene obveznosti do Diners Cluba Slovenije.