Njene naloge bo tako tudi uradno prevzel Marko Žula, doslej s strani župana Andreja Fištravca pooblaščen za opravljanje tega dela.

Kot je za STA pojasnil vodja odnosov z javnostjo na Mestni občini Maribor Bartolo Lampret, se je Fištravec za ta korak odločil, ker je ocenil, da z njo strokovno in korektno sodelovanje ne bo mogoče.

Sicer pa je mariborski župan razrešitev po Lampretovih besedah izpeljal na podlagi zakona o javnih uslužbencih, ki pravi, da lahko funkcionar razreši direktorja občinske uprave ne glede na razloge v prvih treh mesecih od nastopa svoje funkcije. Ob tem se razrešenega uradnika premesti na delovno mesto, ki ustreza njegovemu nazivu, če takega delovnega mesta ni, pa mu delovno razmerje preneha, ima pa pravico do odpravnine.

Simonič Steinerjeva je na mariborsko občino prišla leta 2007, kmalu zatem ko je županski položaj prevzel Kangler in jo izbral na javnem razpisu. Pred tem je bila zaposlena kot vodja projektov v vladni službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Kangler jo je za direktorico mestne uprave vzel, ker naj bi imela precej izkušenj na področju izvajanja projektov in črpanja evropskih finančnih sredstev. Tudi zoper njo je bilo v zadnjem obdobju županovanja Franca Kanglerja vloženih nekaj kazenskih ovadb, na primer v zvezi z Lutkovnim gledališčem in mariborsko tržnico, prav tako je bila med tistimi, ki jim je policija maja 2011 med odmevno preiskavo za nekaj ur odvzela prostost.