Koliko od skupno 34 reprezentativnih sindikatov bo pristopilo k podpisu, še ni jasno, saj se bo več sindikatov odločalo tik pred zdajci.

O ukrepih, s katerimi se bo poseglo v plačno maso javnega sektorja, so se pogajalci vlade in sindikatov uspeli dogovoriti v začetku minulega tedna, po več kot mesecu dni intenzivnih pogajanj.

Dogovor in stavkovni sporazum so parafirali v torek, vlada pa je dokumente potrdila v četrtek in za podpis obeh dogovorov pooblastila vodjo vladnih pogajalcev, ministra za notranje zadeve in javno upravo Gregorja Viranta.

Koliko bo podpisnikov na sindikalni strani, še ni dokončno jasno, saj bo odločitev nekaterih sindikatov, med njimi tudi največjega, Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, znana šele danes.

Nekateri sindikati, večinoma s področja sociale in zdravstva, so se že odločili, da bodo dogovore podpisali. Drugi - denimo zdravniški, oba policijska in novinarski - pa so napovedali, da k podpisu ne bodo pristopili. Zadržke imajo še v Sindikatu poklicnih gasilcev in Sindikatu ministrstva za obrambo, pod vprašanjem naj bi bil tudi podpis Sindikata slovenskih diplomatov.

Vladni in sindikalni pogajalci so se dogovorili tudi o spremembah zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014, ki naj bi ga v torek obravnaval državni zbor. Isti dan naj bi državni zbor obravnaval tudi novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo v skladu z dogovorom prinesla novo plačno lestvico z manjšimi razlikami med posameznimi plačnimi razredi.

Anekse h kolektivnim pogodbam, skozi katere naj bi uveljavili druge ključne rešitve iz dogovora, pa naj bi sindikati in pristojni ministri parafirali danes.