Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka
Osebni arhiv
Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi

Pokojninska blagajna je vse bolj plitka predvsem zaradi neizprosne statistike, saj se število upokojencev zaradi staranja prebivalstva povečuje hitreje od števila aktivnega prebivalstva. Demografski trendi kažejo, da se bo to razmerje v naslednjih letih še naprej hitro zniževalo. Leta 2000 je bilo razmerje med upokojenci in aktivnim prebivalstvom oz. zavarovanci 1:1,8, po nekaterih ocenah naj bi bilo to razmerje v naslednjih dvajsetih letih 1:1. Pokojnine iz obvezne pokojninske blagajne bodo tako vedno nižje. Zato moramo, še preden se bomo upokojili, razmišljati, kako bomo nadomestili vrzel med plačo in pokojnino. Kar pomeni, da je za dostojno pokojnino treba varčevati, in sicer od prvega do zadnjega dne naše aktivne dobe, saj bo vsak sam odgovoren za svoje prejemke v starosti.

Kako ravnamo z denarjem, je odvisno od vsakega posameznika, gre namreč za veščino, ki je ne obvladamo vsi. Ljudje smo si različni, nekateri zaslužijo več, drugi manj, velja pa načelo, da naj bi vsak, ne glede na višino mesečnih prihodkov, privarčeval vsaj 10 odstotkov svojih prihodkov. V dobi potrošniške družbe je zelo pomembno, da imamo nadzor nad trošenjem, nad lastnimi financami, ker se vse prepogosto dogaja, da veliko ljudi nikoli ne najde denarja za varčevanje. V takem primeru je priporočljivo, da pregledamo svoje mesečne odhodke in ugotovimo, kje imamo rezerve, katere stroške bi lahko zmanjšali in jih tako prihranili. Velikokrat se namreč ne zavedamo, koliko pravzaprav zapravimo in za kaj vse trošimo denar. Trošenje moramo spremljati, saj bomo le tako lahko vedeli, koliko denarja lahko mesečno namenimo za varčevanje. Še vedno namreč opažam, da Slovenci kljub številnim opozorilom in prelitemu črnilu na temo varčevanja za dodatno pokojnino namenimo premalo denarja in začnemo prepozno varčevati.

Varčevanje za dodatno pokojnino uvrščamo med dolgoročne cilje, ki ga lahko uresničimo tudi s postopnim varčevanjem v vzajemnih skladih, saj varčevanje v skladih, zgodovinsko gledano, prinaša večjo donosnost kot varnejše denarne naložbe, depoziti.

Zelo dobra rešitev je paket skladov, varčevalni načrt z rednim mesečnim vplačevanjem, ki je bil oblikovan na podlagi dolgoročnih izkušenj in analize napak vlagateljev v preteklosti. Sestavljen je iz treh skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih, ki so jih upravitelji oblikovali posebej za varčevanje za dodatek k pokojnini. Na ta način samo z enim vplačilom dosežemo večjo razpršenost in uravnoteženost, ker se denar razporedi na tri različne vzajemne sklade. Produkt je dostopen, saj na začetku ne potrebujete enkratnega pologa, varčevati pa lahko začnete s samo 30 evrov  mesec. Gre za ugoden način varčevanja, brez vstopnih stroškov, vsa sredstva pa gredo direktno v sklade, zato se poveča tudi potencialni donos. Doba varčevanja ni omejena, višino mesečnega zneska lahko spreminjate in na ta način varčevanje prilagajate trenutni življenjski situaciji. Varčevanje lahko tudi ustavite, privarčevana sredstva pa lahko kadarkoli delno ali v celoti izplačate, torej so vaša sredstva dostopna in visoko likvidna. Mesečni obrok plačate neposredno iz vašega računa. Vrednost privarčevanih sredstev lahko preverite v vsakem trenutku, tudi prek spletne poslovalnice, do katere imate dostop 24 ur na dan. Vaša sredstva pa za vas upravljajo izkušeni in večkrat nagrajeni strokovnjaki.

Če želite varčevati, je to izvrsten produkt, saj vam prinaša številne prednosti varčevanja z rednimi mesečnimi vplačili v vzajemne sklade, kar so pokazale tudi različne empirične raziskave in tehnične analize. Vlagatelj manj tvega, da bo vstopil na kapitalski trg v napačnem trenutku, ker vstopa vsak mesec, tako v času rasti ali padanja kapitalskih trgov in na ta način lovi povprečje gibanja tečajev. Ob discipliniranem mesečnem vplačevanju lahko vlagatelj dolgoročno zaradi metode povprečnega stroška z enako vsoto privarčuje več, saj kupuje različno število točk.