Na voljo je okvirno 1.572 milijona evrov iz slovenskega proračuna za predvidenih 100 vključitev brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Programi bodo izbrani za dve leti, tako da bodo brezposelni letos lahko vključeni najdlje do 30. 11. 2016, prihodnje leto pa od 1. 3. 2017 do 30. 11. 2017.

Za vse, ki so sposobni takšnih del

V javna dela za pomoč pri sanaciji in obnovi gozdov po žledolomu se lahko vključijo brezposelni, ne glede na trajanje njihove brezposelnosti, če so pripravljeni in sposobni opravljati takšno delo. V okviru sanacije poškodovanih gozdov bodo tako pomagali zlasti pri izbiri drevja za sanitarni posek, varstvenih delih, meritvah prizadetih gozdnih sestojev ter pri organizaciji in usklajevanju dela. V sklopu obnove poškodovanih gozdov pa bodo lahko sodelovali predvsem pri pripravi tal za sajenje, sajenju sadik in njihovi zaščiti.

Posebna zdravstvena oskrba javnih delavcevBrezposelni, ki se želijo vključiti v javna dela, se glede konkretnih možnosti vključitve pogovorijo z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Naj omenimo, da je eden od pogojev za vključitev kandidatov v program tudi uspešno opravljen zdravniški pregled. Po vključitvi v javna dela bodo udeležencem zagotovljeni cepljenje proti klopom, usposabljanje za varno opravljanje dela in zaščitna oprema.

Zainteresirani delodajalci lahko ponudbe oddajo od 23. junija dalje na centralno službo zavoda za zaposlovanje, kjer bo potekal tudi izbor programov. Napotitev brezposelnih v izbrane programe javnih del  bo potekala po območnih službah v tistih predelih Slovenije, kjer se še vedno soočajo s posledicami žledoloma.

Za financiranje programov javnih del v letošnjem letu je predvidenih okvirno 600.000 evrov, prihodnje leto pa okvirno 972.000 evrov.