"Zavedamo se, da se pri tako hudih kaznivih dejanjih vedno znova odpira vprašanje, kaj je pravična in primerna kazen za tako dejanje. Lahko delimo stališče, da pravične kazni za tako dejanje ni," je dejala sodnica in dodala, da je izrečena kazen v okviru zakona pravična in primerna.

Štiriindvajsetletnik se je svojih žrtev lotil z večjim mesarskim nožem in vsem prerezal vrat. Potem pa sam poklical policijo in naznanil zločin. »Škocjan 4. Zgodil se je umor,« je nekoliko upehan priznal policijskemu operaterju. »Kaj, kdo, kje?« je vprašal operater. »Ubov sem jih vse, ker jim mam poln k****. Ne bom več fak*** tle delal,« je odgovoril Gaspeti in potem prekinil. Čez nekaj časa je spet poklical in zabentil: »Kje ste, pi***? Utrgalo se mi bo. Budale, svinje!« In prekinil. Potem je Gaspetija poklical policist, saj ni natanko razumel, kaj naj bi se zgodilo. »Ja, pridite pogledat. Nekaj krvi je na tleh,« se je glasil odgovor. »Čigava kri pa je?« je vprašal policist. »Pridite pogledat. Moja ne,« se je namuznil Gaspeti in prekinil. Tako je potekal telefonski pogovor med obsojenim Gaspetijem in policisti takoj po zločinu.

Danes je mladenič izvedel za svojo kazen. Sodni senat pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik mu je izrekel 30 let zaporne kazni. Sodnica je razložila, da ni dvoma, da je Gaspeti izvršil očitana dejanja, a je sodni senat hkrati ocenil, da niso bili izpolnjeni vsi elementi kaznivega dejanja umora. Zato se je sodišče odločilo, da kaznivo dejanje prekvalificira v uboj, za katerega je najvišja predpisana kazen 15 let zapora. Za vsak uboj mu je izreklo 12 let zaporne kazni in enotno kazen 30 let zapora, pri čemer je kot olajševalno okoliščino upoštevalo tudi Gaspetijevo osebnostno motnjo.

Po oceni sodišča je obramba neprepričljivo izpodbijala obtožbe. Med drugim je Gaspetijev zagovornik Anže Mlinarič v zaključnih besedah izpostavil, da noža, na katerem so našli biološke sledi obtoženega, niso primerjali z ranami žrtev in da niso uspeli dokazati motiva. Po besedah sodnice bi bilo sicer dobro, če bi sodišče ugotovilo motiv za kaznivo dejanje, ni pa to ključno za obsodilno sodbo. Prav tako je bilo po oceni sodnega senata logično in pričakovano, da so bile forenzične analize narejene v takem obsegu, kot so bile.

Tožilstvo je zahtevalo, da se mu za vsako kaznivo dejanje določi 30 let zapora in izreče enotno kazen dosmrtnega zapora. Tožilstvo je danes že napovedalo pritožbo zaradi prekvalifikacije kaznivega dejanja.

Gaspetijev zagovornik je bil na drugi strani prepričan, da njegovi stranki niso uspeli dokazati nobenega očitanega dejanja, zato je sodišču na zadnji obravnavi predlagal izrek oprostilne sodbe.