A očitno je zadeva brezpredmetna, tako kot se je že veliko prej izkazalo pri drugem očitku Hudoklinu, da je na nezakonit način vzel v najem nove občinske prostore na Prvomajski cesti 3a. Od te zadeve je okrožno državno tožilstvo odstopilo že zdavnaj in prostore na Prvomajski cesti, v katerih občina deluje, je ta odkupila.

»Resnica se je izkazala, preiskovalni sodnik je zaključil zadeve, nič nezakonitega nisem naredil. Po Šentjerneju bom hodil s pokončno glavo,« je svetniškim kolegom na zadnji občinski seji pretekli teden z veseljem povedal Franc Hudoklin, ki v tem mandatu opravlja svetniško funkcijo, na predčasnih volitvah za župana pa znova kandidira tudi za prvega moža občine.

Pregon Občine Šentjernej se je začel po letu 2015, ko Hudoklin po dvajsetih letih županovanja ni bil več izvoljen za župana, ta položaj pa je zasedel Radko Luzar. Sklep o ovadbah je leta 2016 sprejel občinski svet. Francu Hudoklinu so očitali kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja pri gradnji čistilne naprave v Šmalčji vasi in podelitvi stavbne pravice ter sklenitvi koncesijske pogodbe za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Šentjernej od sedanjega koncesionarja, to je WTE iz Kranjske Gore.

OČITKOV VELIKO

WTE naj bi pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 240 tisoč evrov v zvezi s stavbno pravico in nadomestilom za čistilno napravo. Občina je namesto koncesionarja plačevala del obratovalnih stroškov čistilne naprave (v skupnem znesku 62.500 evrov na leto), na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi naj bi se neupravičeno zavezala plačevati mesečne stroke za osebje (dva tisoč oziroma pozneje štiri tisoč evrov) ter stroške električne energije po dejanski porabi. Občina je delno plačevala tudi storitve in dajatve javne higiene (okrog 3400 evrov na mesec) in stroške vode za čistilno napravo.

Čeprav je prevzela znaten del obratovalnih stroškov namesto koncesionarja, pa ni prejela sorazmernega dela dobička za izvajanje gospodarske javne službe, s čimer naj bi Hudoklin od začetka leta 2013 do konca leta 2015 koncesionarju pridobil najmanj 56 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. Ta naj bi znašala še 105 tisoč evrov v zvezi s stroški nabave laboratorijske opreme in licence za tehnologijo cth čistilne naprave, ko je stroške spet poravnala občina.

ŽE AVGUSTA LANI ODSTOP OD PREGONA

Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Novem mestu je avgusta lani odstopilo od kazenskega pregona zoper Hudoklina in vodja ODT Novo mesto Srečko Hočevar je takrat povedal, da ni dokazov, da bi obdolženec storil kaznivo dejanje. Pojasnil je še, da v takšnem primeru preiskovalni sodnik ravna po 180. členu Zakona o kazenskem postopku, kar pomeni, da oškodovanca o tem obvesti in ga posebej pouči o njegovi pravici, da sme nadaljevati pregon, če pa ga ne, preiskovalni sodnik s sklepom ustavi preiskavo in sklep pošlje vsem vpletenim: obdolžencu, državnemu tožilcu in oškodovancu.

Hudoklin poudarja, da kdor dela, stori tudi kako napako, a da bi sam kot župan zavestno deloval nezakonito ali deloval za oškodovanje javnega premoženja, se ni zgodilo nikoli.   

A slednje se ni zgodilo, saj je občinski svet z večino glasov sklenil, da se pregon zoper Hudoklina nadaljuje. Občino je najbolj motilo, da je ODT po njihovem mnenju od pregona odstopilo brez utemeljene obrazložitve. Septembra je pooblaščenec občine, to je Odvetniška družba Matoz iz Kopra, vložil zahtevo za dopolnitev preiskave z zaslišanjem izvedenca, s čimer pa se preiskovalni sodnik ni strinjal in je zahteval odločitev senata. Senat je zahtevo za dopolnitev preiskave decembra lani zavrnil, tako oškodovanec kot pooblaščenec sta bila poučena, da morata v 15 dneh vložiti obtožnico. Če pa tega ne bosta storila, se bo štelo, da sta tako oškodovanec kot tožilec odstopila od pregona in postopek bo s sklepom ustavljen. Ker vložene obtožnice ni bilo, je obveljalo slednje in postopek je – kot rečeno – s sklepom 5. februarja ustavil okrožni preiskovalni sodnik Boris Kodrič.

KOLIKO BO STROŠKOV?

Tudi zoper ta zadnji sklep sodišča je v petnajstih dneh še dovoljena pritožba. Kako se bo odzvala Občina Šentjernej, ki je trenutno brez župana, njegove funkcije pa začasno opravlja podžupan Janez Selak, še ne vemo. Selak pravi le, da so pošto s sodišča dobili, da jo preučujejo in bodo videli, kako se bodo odločili. Odgovorov na podrobnejša vprašanja, na primer kako je s stroški za odvetniške storitve, ki jih je že zelo zadolžena Občina Šentjernej verjetno v desettisočih evrov porabila v zadevi; kako bo z odškodnino, o kateri tudi razmišlja Franc Hudoklin in o čemer se bo še posvetoval s svojim odvetnikom in tako dalje, pa do zaključka redakcije nismo prejeli.