Kot navaja časnik, je tožilec Jože Levašič predlagal, naj sodišče sodbo razveljavi oz. jo spremeni tako, da Largenauvovo določi kot sostorilko in ne le kot pomočnico pri kaznivih dejanjih. Za vse je predlagal višje zaporne kazni, za Majerja 14 let in pol, pa tudi višje stranke denarne kazni.

Višji sodniki so po pisanju Dela ugotovili, da iz opisa vloge Largenauvove pri posameznih kaznivih dejanjih izhaja, da dejansko gre za sostorilstvo, saj je skrbela za pošiljanje strank, izvajala nadzor nad prostitucijo deklet in skrbela, da je 50 odstotkov zaslužka šlo njej in Majerju.

Obramba, ki je opozorila, da se prvostopenjsko sodišče v obrazložitvi sploh ni opredelilo do krivde obtoženih, je predlagala izrek oprostilne sodbe oz. prav tako, naj višje sodišče sodbo razveljavi in jo vrne v sojenje na prvo stopnjo, dodaja časnik.

Majer je bil na prvi stopnji zaradi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije obsojen na osem let zapora, Largenaujeva na dve leti in osem mesecev zapora, Minić pa na dve leti in pol zapora. Okrožno sodišče je vsem trem naložilo plačilo stranske denarne kazni v različnih zneskih ter to, da morajo oškodovanki, ki jo je sodišče s premoženjsko-pravnim zahtevkom poslalo na pravdo, vrniti, kar so zaslužili z nelegalnim početjem.

V primeru je bila sicer obtožena peterica ljudi. Kristina Koša je bila na podlagi sklenjenega sporazuma s tožilstvom obsojena na dve leti in sedem mesecev zapora s štiriletno preizkusno dobo, Maji Rodić Gojić pa so določili leto in štiri mesece zapora s triletno preizkusno dobo. Obema so izrekli tudi denarno kazen in vračilo zneska, ki sta ga pridobili z nezakonito dejavnostjo.