Zgodba je nenavadna še za slovenske pravde, a zanimiva, v njej so se prepletli prijateljstvo, zaupanje, denar, kriminal, dogodki sodnih dvoran in še in še.

Začnimo s prijateljstvom. Igor Bavčar in Bojan Korsika se poznata in sta bila prijatelja okoli 40 let. To je številka, ki jo je nekajkrat navedel Korsika, Bavčar trdi, da sta prijatelja med 30 in 35 let. Dejstvo je, da sta sodelovala že v času procesa proti četverici, ko je Bavčar vodil odbor za človekove pravice. Prijateljstvo se je nadaljevalo v času osamosvajanja in Bavčarjeve politične kariere, ob prestopu Bavčarja v gospodarstvo pa je sodelovanje postalo tudi poslovno. Korsika je bil namreč nekaj časa član nadzornega sveta Istrabenza, ko ga je vodil Bavčar.

Zaupanje in posojilo

Leta 2008 je Bavčar Korsiki posodil 400 tisoč evrov. Denar naj bi bil namenjen nekemu medijskemu projektu oziroma časopisu Bojana Korsike, ki posojila ni nikdar zanikal. »Igor Bavčar mi je res posodil,« je večkrat poudaril. Pojasnil je celo bolj natančno. Bavčar je Korsiki denar nakazal 6. novembra 2008, ob tem pa nista podpisala nobene pogodbe, določila nista niti datuma, do kdaj bi moral biti denar vrnjen. »Kot prijatelja, ki si zaupava, sva si segla v roke,« je pred leti pojasnjeval Korsika, »posojilo je bilo brezobrestno, brez posebnih zavarovanj, garancij ali roka za vračilo.«

Recesija in tožilstvo

Leta 2008 je tudi Slovenijo prizadela gospodarska kriza. Iz načrtovanega medijskega projekta Bojana Korsike ni bilo nič, denar je obdržal na svojem računu. v tem času so se začele tudi preiskave v zvezi z Bavčarjevimi »rabotami« v Istrabenzu, poskusi lastninjenja so propadli, propadal je Istrabenz. Tožilci so začeli delo in med drugim prek sodišča dosegli zamrznitev Bavčarjevega premoženja. Pod blokado se je znašel tudi račun Bojana Korsike zaradi Bavčarjevih 400 tisočakov. Tožilstvo je namreč menilo, da je želel Bavčar s posojilom pravzaprav ohraniti ta denar za sebe oziroma da naj bi mu ga Korsika pomagal oprati. Tožilstvo tega ni dokazalo. Denar pa je ostal še naprej na bančnem računu Bavčarjevega prijatelja.

Bojan Korsika
STA
Bojan Korsika je z Bavčarjem sodeloval že v času procesa proti četverici.

Konec prijateljstva in tožba

Bavčar je v teh letih veliko časa preživel na sodišču, kjer je bil med obdolženimi za različna kriminalna dejanja. Na koncu je bil obsojen in zdaj že prestaja zaporno kazen. V vsem tem času, preživetem v sodnih dvoranah, pa se je Bavčar odločil, da bo prek sodišča prišel nazaj do svojega denarja, ki ga je posodil Korsiki, ta pa ga je imel vezanega na svojem računu. Začela se je civilna tožba, v kateri je Bavčar zahteval denar nazaj. Tožbo je vložil januarja 2015. Pred tremi leti je Korsika na sodišču trdil, da je Bavčarju denar vrnil in to celo na roko. »Bilo je neugotovljenega dne, na neugotovljenem kraju in na neugotovljen način, to možnost namreč dopušča slovenska zakonodaja,« se je med drugim zagovarjal Korsika leta 2016. Bavčar je trdil, da vračila ni bilo. »Denar sem mu posodil kot prijatelj prijatelju, to sva bila 30 ali 35 let, na področje medijev se je spoznal, zaupal sem mu. Zato sem mu nakazal toliko denarja brez kakršnegakoli dogovora o načinu vračila, opredelila nisva niti, kdaj naj mi denar vrne,« je Bavčar na sodišču povedal novembra istega leta.

Bavčar je pozneje tožbo dobil, Korsika bi mu moral vrniti denar – 400 tisoč evrov ter obresti od januarja 2015 in plačilo pravdnih stroškov okoli 14 tisoč evrov. Višje sodišče pa je sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje, v katerem se je na prvostopenjskem sodišču ugotavljalo, ali je terjatev že zastarala. No, ugotovljeno je bilo, da zastaranja še ni in Igorju Bavčarju se lahko smeji, čeprav v zaporu. Bojan Korsika po sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani nekdanjemu prijatelju in zaupniku ni več dolžan zgolj 400 tisočakov, ampak skupno z obrestmi že 538.812,88 evra.