Potem ko je bil lastnik apartmaja Kragulj pod Roglo, Ernest Plesnik, lani oproščen krivde za smrt treh mladih ljudi,ki so se sredi januarja 2012 zastrupili z ogljikovim monoksidom,je celjsko sodišče izdalo še vmesno sodbo. Odškodnino – višine za zdaj še niso določili – morajo plačati pristojno dimnikarstvo, Zavarovalnica Triglav in Republika Slovenija.

Sočasno delovanje peči

HUDINJA POD ROGLO
Ogljikov monoksid je v apartmaju usmrtil Dragana Žunića iz Laškega, Bernardo Hiti iz Limovc pri Trojanah ter Davorja Grofelnika s Polzele.

V pravdni zadevi je sodišče na osnovi izjav prič ugotovilo, da je Plesnik leta 2005 kupil apartmaje v tretji gradbeni fazi od investitorja Zvonka Buserja, v dokumentaciji pa so bile zarisane tudi peči. Plesnik ni preverjal te dokumentacije in predvidenega ogrevanja, saj so peči nameščali strokovnjaki, niti jih nikoli ni nihče opozoril, da bi lahko nastale težave pri njihovi vgradnji in delovanju. Sodišče je sicer odločilo, da je bila kaminska peč v apartmaju vgrajena v skladu z razpoložljivo dokumentacijo, vendar je prišlo do nesreče zaradi sočasnega delovanja kaminske in plinske peči, ne pa zato, ker katera od peči ne bi pravilno delovala. V apartmaju številka pet je bilo, so zagotavljale priče, urejeno zračenje, v vseh apartmajih pa izobešena tudi navodila oziroma hišni red za bivanje.

Vsakemu del odgovornosti

VRATA SO OSTALA ZAKLENJENA
Umrle so v apartmaju pet policisti našli šele naslednji dan, ko jih je poklical lastnik apartmaja, ki je v njem videl luč in zaman trkal na vrata.

Sodišče je presodilo, kot je ocenil izvedenec, da bi dimnikarstvo ob rednih letnih pregledih obsega čiščenje dimnikov in meritev moralo ugotoviti, da hkratno delovanje obeh peči ni varno. Zavarovalnica Triglav mora plačati škodo zato, ker je imelo dimnikarstvo pri njej zavarovano svojo odgovornost, državi pa so naložili svoj del škode, ker je Upravna enota Slovenske Konjice izdala uporabno dovoljenje v omenjenem apartmaju, čeprav je bila opozorjena na pomanjkljivosti ob tehničnem pregledu apartmaja. Vendar te pomanjkljivosti niso bile odpravljene, saj je omenjena upravna enota že naslednji dan izdala uporabno dovoljenje.