Velika večina voznikov vozi preblizu drugemu vozilu zaradi nepoznavanja dolžine zaustavitvene poti, ki bi jo glede na hitrost in stanje vozišča opravilo njihovo vozilo pri zaviranju. Nekateri vozniki napačno menijo, da s krajšo varnostno razdaljo povečajo propustnost ceste in da bodo tako hitreje na cilju, nekateri pa poskušajo z agresivnim »prilepljanjem na zadek« vozila pred njimi slednjega spraviti s prehitevalnega na vozni pas.

Kaj pravijo zakonska določila? 

Definicija varnostne razdalje izhaja iz 29. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in se glasi:

»Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja). Poleg tega velja tudi, da mora varnostna razdalja ne glede na vozne razmere omogočati, da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi. Omenjeni zakon določa tudi minimalno varnostno razdaljo, kadar se ob dobrih prometnih razmerah oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo. V takšnem primeru se lahko varnostna razdalja zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi.«

profimedia-0159428411
Profimedia

Poznate pravilo dveh sekund?

Glede na stanje na cestah so ministrstvo za promet, ministrstvo za notranje zadeve in Dars, d. d., sklenili dogovor, da pristopijo k realizaciji aktivnosti, ki bi lahko izboljšale vozne navade uporabnikov avtocest in hitrih cest ter tako prispevale k izboljšanju stanja prometne varnosti.

Želeli so izvesti dodatne dejavnosti, ki bi lahko ugodno vplivale predvsem na vozne navade ljudi in varnost prometa, ter iskali odgovore na vprašanja, kako povečati varnostno razdaljo in kakšni naj bi bili ukrepi, da bi ljudje varnostno razdaljo med vožnjo bolj upoštevali. Na tem področju so v tujini izvedli že mnogo različnih ukrepov, in tako so rešitev našli pri naših severnih sosedih, Avstrijcih.

Odločili so se za sekundno metodo ali pravilo dveh sekund, ki ga uporabljamo tako, da ob robu vozišča izberemo neki predmet oziroma orientacijsko točko (prometni znak, cestni smernik in podobno), in ko vozilo pred nami z zadnjim delom prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: »Enaindvajset, dvaindvajset ...« Če isto točko s sprednjim delom vozila prevozimo ob izteku štetja dveh sekund, imamo ustrezno varnostno razdaljo, če jo prevozimo prej, je naša varnostna razdalja premajhna.