Na posledice daljšega bivanja v prostoru močnih geopatogenih ali tehničnih sevanj, zlasti če so jim izpostavljeni glava, prsni ali trebušni del telesa, takole opozori poznavalec mineralov Tadej Pretner: »Prvi znaki so pogosto zbujanje, nemiren sen, občutek utrujenosti in oslabelosti ter nezbranost. Po nekajletni izpostavljenosti so zelo pogosti revma, upadanje funkcije limfocitov, spremembe v spermijskih celicah in presnovni aktivnosti, kardiovaskularna obolenja ter rak. Škodljiva sevanja lahko v grobem razdelimo na sevanja, ki se pojavljajo neodvisno od človekove dejavnosti, to so geopatogena in kozmična, ter tista, ki so posledica različnih človekovih posegov v naravo.«

POMOČNIKI
Če kamne postavimo v bivalne prostore, pojasnjuje Tadej Pretner, imajo poleg okrasne funkcije vlogo korektorjev energijske kakovosti prostora. »Nekateri so lahko tudi nevtralizatorji različnih škodljivih sevanj, poleg tega imajo funkcijo naravnih ionizatorjev zraka. S tem seveda vplivajo tako na naše fizično počutje kot tudi na dvig vibracije naših energijskih teles in na nezavedne procese ozaveščanja. Seveda se moramo pri izbiri in postavitvi kamnov držati nekaterih osnovnih pravil: na prostor slabih sevanj postavljamo predvsem bakrove minerale, ki sevanja najbolj nevtralizirajo. Te kamne je treba redno čistiti, vsaj enkrat na mesec. Če bi na takšne prostore postavili katerega od kremenovih kristalov, silikatov ali kamne večine drugih vrst, bi se sčasoma spontano programirali s škodljivimi sevanji in jih celo okrepili. Prav zato takšnih kamnov nikoli ne dajemo niti na vire tehničnih sevanj.«


OSNOVNA PRAVILA
Nepravilna razporeditev kamnov v prostoru lahko povzroči energijski kaos, v takšnem prostoru bomo nervozni, slabše bomo spali in podobno. Kamni, ki so primerni za delovno sobo, niso najprimernejši za spalnico in podobno. Strokovnjak nam za postavitve mineralov daje tudi natančne napotke.
– Kadar imamo veliko kamnov, jih v dnevni prostor namestimo tako, da si po prostoru sledijo glede na smer neba po energijskem zaporedju ogenj, zrak, voda, zemlja. Ognjeni minerali naj bodo na južni strani prostora.
– V spalnico namestimo predvsem kamne nežnejših energij, v katerih prevladujeta energiji vode in zraka. Kamni, ki vsebujejo železo, in tudi večje kamene strele radi povzročajo nespečnost.
– V spalnici za zaščito pred negativnimi sevanji raje uporabimo večje primerke kamnov, ki vsebujejo baker, to so malahit, hrizokola, azurmalahit. Nikakor ne uporabimo denimo hematita, čeprav tudi ta privlači energije geoloških prelomnic in vodnih tokov. Zaščitne kamne je treba redno čistiti!
– Na okna, ki so obrnjena proti vzhodu, namestimo kamne nežnih energij, tako da bodo prvi jutranji sončni žarki preplavili prostor z njihovo energijo.

tadej pretner
TV3
Tadej Pretner, naš verjetno največji poznavalec mineralov.

OPOZORILO

Če za nevtralizacijo slabih točk v prostoru uporabljamo kameno strelo, moramo vedeti, da bo kot nosilka primarnih zdravilnih energij najprej prevladala nad škodljivo energijo in slabega sevanja nekaj časa ne bomo čutili. Toda Tadej opozarja: »Sčasoma se bo kamena strela zaradi vsebnosti silicija spontano programirala s slabimi energijami in jih celo sama oddajala. Kamene strele zato za ta namen raje ne uporabljajmo.«