Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah, je poudarila, da se v podjetju že leta trudijo in vztrajno zmanjšujejo njihov ogljični odtis. »Že vrsto let uporabljamo za svoje izdelke kartonsko embalažo Tetra Pak. Ta je narejena iz naravnih obnovljivih virov – lesa in se jo da v celoti reciklirati,« je izpostavila in še dodala, da so »v Ljubljanskih mlekarnah prvi v Sloveniji zaprli interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak, na kar smo zelo ponosni. Od uvedbe certifikata EMAS, ki smo ga prejeli kot prvo podjetje v živilskopredelovalni panogi, vztrajno zmanjšujemo emisije v okolje, nadzorujemo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imamo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen premišljen sistem ločevanja odpadkov.« Že obstoječemu pakiranju jogurtov Mu in Ego pa dodajajo še bolj učinkovit pokrovček Tetra Top®, ki omogoča enostavnejše odpiranje z enim samim zasukom.

»Z Ljubljanskimi mlekarnami odlično sodelujemo že leta. Njihovi jogurti Mu in Ego so edini slovenski jogurti v Tetra Pak embalaži, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material. Letos bomo jogurtom dodali še nov način odpiranja, ki bo enostavnejši za uporabo,« pravi vodja trajnostne preobrazbe iz družbe Tetra Pak, Dina Epifanova, in dodaja, da je »naša kartonska embalaža preprosta za recikliranje. Oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov. Nenehno pogozdovanje namreč nadomešča vsako posekano drevo.«

Na posvetu sta sodelovala še Marko Gajić, predsednik komisije za ekologijo Slovenke potapljaške zveze, in Urša Zgojznik, predsednica Ekologov brez meja. Oba sta poudarila, da se povečuje količina odpadne embalaže in onesnaženost vode. Marko Gajić pravi: »Čistilne akcije se izvajajo že približno 30 let – od takrat do danes se je veliko obrnilo na boljše. Vendar še vedno vsako leto iz vode potegnemo okoli 5 ton odpadkov. Načini in vrste onesnaževanja se namreč stalno spreminjajo.« Urša Zgojznik pa je strnila, da »kljub vedno večjemu ozaveščanju, recikliranju in Evropski direktivi še vedno ostaja embalaža ena od največjih onesnaževalcev okolja. Zato je pomembno, da še naprej in še glasneje ozaveščamo ljudi, organiziramo akcije, informiramo … Vse to so, gledano dolgoročno, uspešni ukrepi.«