V sodobnem času je zaradi prostega pretoka blaga na globalnem trgu in posledično dolgih transportnih poti sledljivost mesa od kupca nazaj do rejca težja. V široki ponudbi mesa in mesnih izdelkov lahko najdete tudi manj kakovostne proizvode tujih dobaviteljev, zato je pred nakupom pametno preveriti poreklo mesa. 

2
Promocijsko gradivo
Meso »Izbrana kakovost – Slovenija« je plod odličnih rejskih praks in visokih standardov v proizvodnji mesa.

Odgovor je praktično na dlani: jejmo slovensko

Pomembno je, da izbiramo meso, ki izvira iz bližine in tako zaradi kratkih transportnih poti ne izgublja na svežini in kakovosti ter pomaga ohranjati naše podeželje poseljeno in idilično. Z nakupom slovenskega mesa izražamo tudi okoljsko ozaveščenost, vplivamo na razvoj domačega kmetijstva in živinoreje, vzdržujemo stopnjo samooskrbe in pomagamo ohranjati delovna mesta v domači živilskopredelovalni industriji.

5
Promocijsko gradivo
Oznaka »Izbrana kakovost – Slovenija« jamči sledljivost mesa od kupca nazaj do rejca ter visoko stopnjo nadzora nad varnostjo in kakovostjo.

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki kupcem zagotavlja nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji. Znak »Izbrana kakovost– Slovenija« ne dopušča dvomov o poreklu mesa – vzreja živali in proizvodni procesi pod posebnimi pogoji potekajo v Sloveniji. 

Zakaj je slovensko meso varno in kakovostno?

Slovenija se ponaša s tradicionalnimi načini prireje mesa, ki ne vključujejo široke in prekomerne uporabe farmacevtskih sredstev ter dodatkov za hitrejšo rast in boljši izkoristek krme. Prehrana živali tako temelji na doma pridelani krmi in žitih, ki so brez visokopredelanih stranskih proizvodov živilske industrije ali odpadnih surovin in so kot taka zelo varna za nadaljnjo uporabo. Lokalno pridelano meso obenem zagotavlja tudi visoko stopnjo transparentnosti in neposredno odgovornost dobaviteljev do svojih kupcev.

4
Promocijsko gradivo
Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki kupcem zagotavlja nakup hrane s posebnimi lastnostmi, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji.

Slovensko meso vrhunske kakovosti boste prepoznali po znaku »Izbrana kakovost– Slovenija«. Pravico do znaka lahko pridobijo le tisti rejci in predelovalci mesa, ki izpolnjujejo pogoje iz Specifikacije za meso, potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter so pridobili certifikat s strani neodvisnih kontrolnih organizacij. Poleg uradnega nadzora so torej vsi certificirani nosilci dejavnosti podvrženi dodatnemu dvostopenjskemu nadzoru.

1
Promocijsko gradivo
Pravico do znaka »Izbrana kakovost– Slovenija« imajo le tisti rejci in pridelovalci mesa, ki izpolnjujejo pogoje MKGP in certifikate kontrolnih organizacij.

Z nakupom mesa, ki je pridelano in predelano pod pogoji iz sheme Izbrana kakovost, skrbimo za varno in kakovostno prehrano, s tem pa tudi za svoje zdravje in dobro počutje. Uživanje kakovostne hrane je še zlasti pomembno za najbolj občutljive skupine prebivalstva – otroke, mladostnike, bolne in ostarele.

Poskrbite za varno in kakovostno hrano.

MI JO ZAGOTAVLJAMO, VI IZBIRATE.

GIZ mesne industrije Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana.