REZULTATI ANKETE

Ali bi vam ustrezalo, da več službenega dela opravite od doma?

Da – 50 %

Ne – 38 %

Vseeno mi je – 12 %

Naša sogovornica izr. prof. dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., vodja katedre za psihologijo dela in organizacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je izpostavila, da gre tu za vprašanje zaupanja.

»Med delodajalci in zaposlenimi bi moralo priti do večjega zaupanja in višje stopnje avtonomije. Prav slednji vrednoti oziroma kvaliteti smo med epidemijo še bolj začeli ceniti,« je pred kratkim dejala za naš časnik.

Višje položnice

Poudarila je tudi, da je pomemben vidik, ki ga zaposlovalec ne bi smel spregledati, to, da lahko z vpeljavo dela na daljavo prihrani. »Stroškovno je namreč način dela od doma učinkovitejši za delodajalca,« je dejala, pri čemer je imela v mislih denimo stroške za najem prostora, saj če bo več ljudi delalo od doma, zaposlovalec ne bo potreboval tako velikega poslovnega prostora, kar ima za posledico nižjo finančno obremenitev. A ob tem je treba povedati, da ima na drugi strani več stroškov zaposleni, saj pri delu od doma koristi »svojo« elektriko za računalnik in klimo, osebni telefon, po možnosti si mora na lastne stroške priskrbeti pisarniški material in podobno.

Kot velik plus za zaposlenega pri delu na daljavo je Boštjančičeva izpostavila prihranek časa in fleksibilnost, saj »nam delo od doma prinaša svobodo pri obvladovanju lastnega časa, ker lahko vzporedno z izvajanjem službenih nalog poskrbimo še za druge stvari. V primeru dela na daljavo tega ne tratimo za vožnjo v službo in nazaj, z iskanjem parkirnega prostora in podobno.«

Doma smo hitrejši

V svetu je praksa dela na daljavo že močno prisotna. Za Azijo, Ameriko in nekatere evropske države je delo v domači pisarni skoraj normalnost. Pojavlja se tudi vse več pobud po svetu, da bi fleksibilno delo postalo nova realnost. Seveda ta sprememba zahteva nekaj prilagoditev, sploh tehnične narave, saj moramo biti doma primerno opremljeni. Po navadi je nujna oprema računalnik, internetna povezava in programi oziroma aplikacije, ki nam omogočajo enostavno govorno in videokomunikacijo s sodelavci in nadrejenimi.

Študije, ki so bile opravljene po svetu, tudi poročila delodajalcev  o tem, kako se je izšlo delo od doma med epidemijo, so pokazale, da so bili zaposleni doma celo hitrejši pri opravljanju nalog kot v pisarni, večinoma zato, ker doma niso bili podvrženi raznim motnjam iz okolice.

Za najbolje pripravljene za delo na daljavo so se po nedavni oceni ameriške univerze Tufs The Fletchers School – pod drobnogled so vzeli 42 držav, katerih gospodarstvo je na svetovni ravni pomembno – izkazali Švedska, Nizozemska in Singapur. Med tistimi, ki so najslabše pripravljeni, pa so pristale Indija, Mehika, Rusija in Tajska.  

Kaj ste povedali vi

Na naši spletni strani www.svet24.si smo vas pretekle dni povabili k sodelovanju v anketi, ki se je nanašala prav na delo na daljavo. Zanimalo nas je, ali bi vam ustrezalo, da bi več službenega dela opravili od doma. Kar 50 odstotkov tistih, ki so odgovarjali, je dejalo, da bi jim to ustrezalo, 38 odstotkov jih je dejalo, da jim ne bi ustrezalo več službenih obveznosti opraviti od doma, 12 odstotkom pa je vseeno, kje bi opravljali delovne naloge; doma ali v podjetju.