Kam naj namestijo svoje starejše starše, stare starše ali priletne sorodnike, je vprašanje, ki bega marsikoga. V Sloveniji namreč že nekaj časa ni doma za upokojence, v katerem bi imeli kakšno prosto posteljo.

Tako je mnogo družin pahnjenih v stisko, saj zaradi pomanjkanja prostora v domovih, sploh če so najbližji bolni in obnemogli, ne morejo na dostojen način poskrbeti zanje.

V javni mreži domov za starejše je 59 javnih zavodov, 41 zasebnih koncesionarjev in dva zasebna izvajalca, ki opravljata to dejavnost na podlagi dovoljenja za delo. To skupno predstavlja malo več kot 18 tisoč namestitvenih kapacitet (okoli 13 tisoč mest v javnih domovih, okoli 5000 v zasebnih s koncesijo).

Dejstvo je, to je razvidno iz podatkov, ki so na voljo na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da je pri nas 26 tisoč starejših, ki so vložili prošnjo za sprejem v dom, od katerih bi jih 11 tisoč posteljo potrebovalo nemudoma, ostali si s svojo prošnjo samo želijo zagotoviti svojo posteljo v domu v bližnji prihodnosti.

Tisti, ki se zavedajo stisk zaradi premalo nastanitev, med njimi tudi društvo Srebrna nit, ki se zavzema za dostojno starost, pričakujejo, da bo vlada ukrepala, in to nemudoma, saj da se že toliko let samo ogiba odgovornosti, ki jo ima do te ranljive generacije ljudi. V društvu izpostavijo dejstvo, da od leta 2005 ni bil zgrajen noben nov javni dom za starejše in da tudi v zadnjih letih, kljub obljubam odločevalcev, da denar za gradnjo bo, tega v proračunu spet ni oziroma ga je premalo.

PRAZNE OBLJUBE

»Nekdanja ministrica ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak, nam je na sestanku marca 2018 in v pismu istega meseca zagotovila, da bo prioriteta naslednje (sedanje) vlade več sredstev za izgradnjo prepotrebnih kapacitet,« pravijo in dodajajo, da so zdaj razočarani, saj da je daleč od tega. Ocenjujejo, da bi se premiki lahko zgodili z okoli 20 milijoni evrov, zdaj pa je govor o številki pet milijonov letno v naslednjih dveh letih, kar je po njihovi oceni občutno premalo.

V tem trenutku, kot pravijo v Srebrni niti, bi bilo nove namestitvene kapacitete treba nujno pridobiti v Ljubljani, saj da jih tu najbolj primanjkuje. Na posteljo v Dom starejših občanov Fužine na primer čaka 1100 ljudi. Ti bi posteljo potrebovali takoj, 2600 pa jih je na čakalni listi in si samo poskušajo zagotoviti prostor za bivanje v tem domu v prihodnosti. Srebrna nit naniza še nekaj lokacij, kjer so izgradnje ali dokončanja domov nujna. V Vrtojbi, na primer, je treba odkupiti že zgrajen dom, ki zdaj sameva in ga najeda zob časa, in ga dokončati. Podobno je v Osilnici. V občini Hrpelje - Kozina in v Kranju pa sta že pripravljeni parceli, vendar se nič ne premakne, da bi do realizacije gradnje prišlo.

ŠTAJERSKA

Poglejmo po različnih regijah oziroma krajih, kako je z zasedenostjo domov. Na Štajerskem je trenutno največ povpraševanja za posteljo v Domu starejših občanov Tezno, Maribor, v katerem bi namestitev v tem trenutku potrebovalo 660 ljudi. Po okoli 300 jih čaka na posteljo v Domu pod Gorco in Sončnem domu Maribor. V posebni enoti Doma Danice Vogrinec Maribor ni čakalne vrste, imajo pa zapolnjene vse kapacitete, tudi v Centru za starejše občane Ormož trenutno na posteljo čaka samo ena oseba.

V Murski Soboti so domovi še najmanj obremenjeni. V Zavodu sv. Cirila in Metoda v Beltincih, kjer lahko sprejmejo 85 stanovalcev, postelje takoj ne potrebuje nihče, tudi v Domu Kuzma, d. o. o., jih čaka na posteljo »le« 12, medtem ko bi v Domu Lukavci, Križevci pri Ljutomeru, posteljo takoj potrebovalo 35 starejših. Še največ jih na sobo in svojo namestitev v njej v tem koncu čaka za Dom starejših Rakičan, Murska Sobota (imajo 270 prošenj za takojšnjo namestitev).

Na Celjskem na prosto posteljo v Domu ob Savinji čaka 488 ljudi, skoraj 300 pa na namestitev v Domu za starejše Laško. V Domu starejših Šentjur bi posteljo takoj potrebovalo 137 seniorjev. Še najmanj prošenj za posteljo imajo v zasebnem domu Contraco, kjer je samo ena aktualna prošnja. V ostalih domovih na tem območju pa na posteljo čaka od okoli 20 do 80 upokojencev.

PRIMORSKA

Na Koprskem največ ljudi čaka na nastanitev v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica (okoli 300 starejših), sledi Dom upokojencev v Izoli (malo več kot 200 aktualnih prošenj imajo), posteljo v Domu upokojencev Postojna pa bi ta hip potrebovalo 99 ljudi. Najmanj čakajočih je v Obalnem domu upokojencev Koper in postojnskem zasebnem zavodu s koncesijo za pomoč materam in ostarelim, Talita Kum.

Poudarimo, da v prispevku govorimo samo o številu aktualnih prošenj za dom, kar pomeni starejše, ki bi posteljo v domu potrebovali takoj, in ne o aktivnih prošnjah; v tem primeru so številke še višje in predstavljajo vse, ki so vložili prošnjo za sprejem v dom in si z njo želijo zagotoviti posteljo v bližnjih prihodnosti, namestitve pa ne potrebujejo nemudoma.

Na Goriškem je zelo obremenjen Dom upokojencev Nova Gorica. Posteljo bi v njem takoj potrebovalo 436 ljudi.

starejši
Dreamstime
26 tisoč starejših ima vloženo prošnjo za sprejem v dom, od tega bi jih 11 tisoč posteljo potrebovalo nemudoma.

Naslednji, za katerega je vrsta precej dolga, je tolminska enota Doma upokojencev Podbrdo – 298 ljudi je do včerajšnjega dne vložilo prošnjo za takojšnjo namestitev vanj. Tudi na sedežu omenjene enote je veliko – 263 čakajočih. Še najmanj je na tem območju obremenjen Dom starejših Medichotel, v lasti podjetja Turzis iz Renč. Na posteljo v Domu starejših občanov Ajdovščina čaka 259 ljudi, v Zavodu Pristan v Vipavi pa je prošnjo za takojšnjo namestitev oddalo 195 ljudi.

Ko je sicer v domu na voljo ustrezno mesto za novega stanovalca, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe, zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe, bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev, pa tudi socialne razloge, ki bi lahko pomembno vplivali na nujnost čimprejšnjega sprejema.

OSREDNJA SLOVENIJA IN GORENJSKA

Posebej veliko neugodenih prošenj za sprejem v dom je na območju Ljubljane. Na posteljo v Domu starejših občanov Fužine, ki so ga nedavno povečali, čaka 1110 ljudi. 1091 starejših je na čakalni listi za posteljo v Domu starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik, enota Bokalce. Posteljo v Domu starejših občanov Ljubljana Šiška bi takoj potrebovalo 793 starejših. Še malo več, 876, pa bi jih želelo bivati v Domu počitka Mengeš.

Še najmanj sta na tem območju obremenjena zasebna domova s koncesijo Deos PE Center starejših Notranje Gorice, kjer bi takoj posteljo potrebovali le dve osebi, in enota Deos Horjul, kjer trenutno na čakalni listi tistih, ki dom potrebujejo takoj, ni nikogar. Tudi v Domu starejših Logatec je »samo« 20 takih, ki bi posteljo potrebovali že ta trenutek.

Na območju Kranja je največ starejših ali njihovih svojcev vložilo prošnjo za sprejem v sobe Doma dr. Janka Benedika Radovljica, in sicer skoraj 300 oseb. Po 200 oseb pa čaka na posteljo v Domu starejših Preddvor, Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka in Domu Petra Uzarja Tržič. V Domu upokojencev Kranj je čakajočih 143. Še najmanj starejših je v tem hipu prijavljenih za namestitev v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelje Jesenice.

DOLENJSKA IN KOROŠKA

Na Novomeškem največ seniorjev čaka na posteljo v Domu starejših občanov Novo mesto (254), precej navala je na Dom starejših občanov Trebnje (157 prošenj). Najmanj jih čaka na posteljo v zasebnem domu Penzion Sreča v Šmarjeških Toplicah.

Na območju Krškega največ, 284 ljudi, čaka na posteljo v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, nastanitev v Domu starejših občanov Krško pa bi takoj potrebovalo 155 upokojencev. V Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Sevnica, pa bi v njihovih treh enotah ta hip potrebovali od 33 do 108 dodatnih postelj.

Na Ravnah na Koroškem največ starejših čaka na posteljo v Koroškem domu starostnikov Dravograd, in sicer v enoti Črneče – 413 –, v njihovi slovenjgraški enoti pa 218. V domovih Deos Ljubljana, PE Center starejših Gornji Grad, PE Center starejših Zimzelen in v Zavodu Karion pa prošenj za takojšnje sprejetje ne beležijo.