Nagrada po besedah Florjančiča pomeni priznanje projektu, v katerega so v minulih letih usmerili veliko energije. Iskali so poti do uporabnikov sodnih storitev, da bi prisluhnili tako njihovim pričakovanjem kot tudi potrebam sodnikov in sodnega osebja.

Poleg kristalne tehtnice je projekt po besedah predsednika vrhovnega sodišča prejel še vrsto drugih nagrad. Obenem pa je evropska komisija ocenila, da gre za zgleden primer porabe evropskih sredstev, ki so jih pridobili za ta projekt

Zdaj je po besedah Florjančiča treba projekt spraviti v življenje in uresničevati na vseh ravneh delovanja sodstva.

kristalna-tehtnica-sodstva
STA
Vrhovno sodišče RS je od Sveta Evrope prejelo prestižno nagrado.

Vodja projekta Nina Betetto je pojasnila, da je projekt sestavljen iz treh delov. Prvi je namenjen sodnikom, zlasti začetnikom, drugi pa sodnemu osebju. Tako eni kot drugi namreč na začetku poklicne poti potrebujejo specifična znanja. Tretji del se nanaša na postopkovno pravičnost, njegov cilj pa je izdelava komunikacijskega sistema za udeležence sodnih postopkov, da bi ti dobili celovito in realno informacijo o sodnih postopkih.

Tako so po besedah sodelujoče v projektu Valerije Jelen Kosi sodnikom med drugim omogočili usposabljanje v javnem nastopanju, izmenjavo dobrih praks in tudi mentorstvo pri delu. Sodnik začetnik je bil pri svojih odločitvah še vedno neodvisen, ga je pa mentor usmerjal, kako ravnati v kompleksnih zadevah.

Žirija Evropske komisije in Sveta Evrope je podelitev nagrade utemeljila s tem, da gre za izjemno vsestranski projekt, ki prispeva k večji odprtosti sodstva. Prav tega pa je v slovenskem sodstvu tudi po oceni Betettove v preteklosti manjkalo.