V našem časniku smo v preteklih tednih že naredili pregled premoženja ljubljanske in mariborske nadškofije. Tokrat smo po uradnih evidencah pregledali še podatke o premoženju, ki se nanašajo na koprsko, celjsko, novomeško in murskosoboško škofijo. Vsem štirim je skupno, da se bolj ali manj izogibajo podjetniškim vodam, imajo pa v lasti več milijonov evrov vredne nepremičnine, med svojimi dejavnostmi imajo tudi založništvo, skrb za ostarele in izobraževanje.

Škofija Koper

Glede na uradne evidence je koprska škofija ustanoviteljica Zavoda Sveti Hieronim, zavoda za človekoljubno in pastoralno dejavnost, pod katerega spada Študentski dom Jadro v Kopru. Ob tem so tudi ustanovitelji Škofijske gimnazije Vipava, ki je kot izobraževalna ustanova deležna sofinanciranja s strani države, zaradi česar je v zadnjih dveh letih prejela 2,36 milijona evrov, od leta 2003 pa 18,2 milijona evrov. Škofija Koper je tudi solastnica založniškega podjetja Družina, ki je v letu 2017 ustvarilo več kot sedem milijonov evrov prihodkov, zaposlovalo okoli 50 ljudi, a ustvarilo razmeroma skromen dobiček, okoli 32 tisoč evrov. Lastniški delež koprske škofije znaša 36 odstotkov, ostali lastniki pa so še Škofija Celje, Škofija Murska Sobota, Škofija Novo mesto in Nadškofija Ljubljana. Zanimivo je, da je podjetje Družina skupaj Luko Novakom in Valentino Smej Novak, ki so ju televizijski gledalci lahko spoznali v kuharski oddaji, ki jo je predvajala ena od komercialnih televizij, ustanovilo podjetje Vida. Glede na uradne podatke se bo podjetje, v katerem imata TV-kuharja 24-odstotni delež, ukvarjalo s knjižnim založništvom.

dom svetega jožefa 1
Arhiv svet 24
Prelepa stavba, v kateri je Dom Svetega Jožefa.

Nepremičnine z razgledom

Škofija Koper ima v lasti tudi 251 nepremičnin, ki so po oceni Geodetske uprave Republike Slovenije vredne 4,2 milijona evrov; med najbolj vredne zagotovo spadajo stavba nadškofije v starem mestnem jedru Kopra, dijaški dom v Kopru, stavba šole v Vipavi in dijaški dom v Vipavi. V lasti imajo tudi številne parcele v katastrski občini Semedela, ki jih Gurs uvršča med najboljša kmetijska zemljišča. Na hribčku, ki se vzpenja nad Koprom, imajo tako številne manjše in večje parcele, na katerih so polja ali vinogradi ter posamezne stavbe. Vrednosti so ocenjene od nekaj tisoč evrov pa do več kot sto tisoč evrov. Razgledi z nekaterih pa spadajo v kategorijo neprecenljivo. Če bi se namembnost teh zemljišč v prihodnje spremenila, bi se vrednosti teh parcel lahko tudi podeseterile.

Škofija Celje

Tako kot smo že zapisali, je tudi Škofija Celje solastnica podjetja Družina, sicer v veliko manjšem obsegu kot Škofija Koper – celjski duhovniki imajo namreč v lasti le 11,47 odstotka tega podjetja. Vpleteni so bili tudi v zgodbo propadlega podjetja Rast v stečaju, ki so ga pokopale poslovne ambicije mariborske nadškofije. Celjska škofija je imela v lasti 34,4 odstotka te gospodarske družbe. Večjih prihodkov s strani države ta nadškofija ne beleži, saj so v 12 letih prejeli vsega 280.000 evrov, večino s strani občin Žalec in Krško. V okviru škofije deluje katoliški vrtec, ki ima zaradi priljubljenosti že tri enote. V okviru škofije obratuje tudi dom sv. Jožefa, kjer nudijo oskrbo starejših in kjer deluje orglarska šola. V lasti imajo tudi več kot 400 nepremičnin, v glavnem kmetijskih zemljišč in gozdov, v skupni izmeri 3,4 milijona kvadratnih metrov, Gurs pa vse skupaj ceni na 2,5 milijona evrov.

škofija koper1
Arhiv svet 24
Škofija Koper ima v lasti številna zemljišča.

Škofija Novo mesto

Škofija Novo mesto ima od do zdaj omenjenih škofij najmanjši delež v podjetju Družina, zgolj 6,57 odstotka. Veliko bolj pomembno za njih je podjetje Beneficij, d. o. o., prek katerega upravljajo svoje nepremičnine in je škofiji lani prinesel rekordne tri milijone evrov prometa in 441.000 evrov dobička. Škofija Novo mesto ima namreč v lasti kar 7000 hektarjev zemljišč in drugih nepremičnin, katerih ocena Gursa presega 15 milijonov evrov. Škofija Novo mesto ima v lasti nekaj večjih zemljišč na Gorenjskem, na območju Julijskih Alp ter seveda na Dolenjskem. V okviru škofije deluje tudi Baragov zavod, v okviru katerega deluje Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja, prostore zavoda pa uporabljajo še Škofijska karitas Novo mesto in Katehetsko-pastoralna šola ter druge skupine in posamezniki. Škofija ter družbe in zavodi, v katerih je udeležena, so od države od leta 2007 prejeli okoli 400.000 evrov.

gozd
Arhiv svet 24
Škofija Novo mesto ima v lasti več gozdov na Gorenjskem.

Škofija Murska Sobota

Tudi Škofija Murska Sobota je bila vpletena v propadlo podjetje Gospodarstvo rast. In tudi oni so s 4,61-odstotnim deležem med solastniki podjetja Družina. So tudi ustanovitelji podjetja Pogača, ki je lani ustvarilo 50.000 evrov prometa in kar 33 tisoč evrov izgube. Kot dejavnost podjetja je uradno navedena trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah, gre pa za Založbo Stopinje in Kleklovo knjigarno, ki se nahaja v prostorih škofije v središču Murske Sobote. Ustanovili so tudi tri zavode: Metodov zavod, Zavod PONS in prek Škofijske karitas Zavod Lazarjev dom, ki nudi celovito pomoč socialno najbolj ogroženim osebam v Pomurju. Med vsemi škofijami imajo v lasti najmanj nepremičnin, ki so skupaj vredne »le« okoli 383.000 evrov.

stolna cerkev murska sobota
Arhiv Svet 24
Stolna cerkev Murska Sobota