V. d. direktorja Brane Dobnikar prejema mesečno 2200 evrov neto. V ta znesek pa ni vključeno plačilo za minulo delo, so sporočili z vlade.

V NIOSB poleg v. d. direktorja delajo še štirje dopolnilno zaposleni zdravniki, od katerih eden dela za 20-odstotni delovni čas, trije pa za desetodstotnega. Vsi navedeni zdravniki, ki so v delovnem razmerju, prejemajo redni mesečni osebni dohodek v višini, ki je skladna s pogodbo o zaposlitvi. Zdravnik z 20-odsotno dopolnilno zaposlitvijo prejema 465 evrov neto, ostali trije dopolnilno zaposleni zdravniki pa 226 evrov neto. Zneski so brez minulega dela, navaja vlada v odgovoru na pisno poslansko vprašanje poslanke SDS Jelke Godec, ki ga je sprejela na današnji seji.

Vsi zaposleni so v enakem delovnem razmerju kot do 28. februarja, ko je vlada sprejela odlok o prenehanju inštituta, drugih honorarnih zaposlitev, denimo po podjemnih pogodbah, pa v okviru NIOSB ni.

V. d. direktorja od 28. februarja opravlja le redna opravila. To so denimo priprava poročil in odgovorov, druga redna administrativna dela in priprava dokumentov za preiskovalno komisijo DZ. Dopolnilno zaposleni zdravniki v tem času ne opravljajo nobenih nalog, ker za to ni potrebe, navaja vlada.

Postopek likvidacije

Spomnila je, da je 13. junija sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije inštituta in imenovala likvidacijskega upravitelja. Ta je že sprožil postopke za prenehanje mandata dosedanjega v. d. direktorja. Prav tako bo začel postopke, povezane z odpovedjo pogodb zaposlenih na NIOSB.

Postopek likvidacije inštituta bo predvidoma trajal do julija 2020, sredstva, ki bodo po likvidaciji ostala na računu, pa bodo vrnjena v proračun. Šlo naj bi za približno 1,48 milijona evrov, je vlada sporočila po seji 13. junija.

Februarski odlok o prenehanju inštituta je sprejela, ker je ocenila, da ob vzpostavljenem programu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) ter razmeroma majhnem številu bolnikov ni smiselno, da bi enako dejavnost izvajal ločeni javni zdravstveni zavod.

Vlada je na današnji seji tudi razrešila dosedanjo predstavnico ustanovitelja v svetu UKC Ljubljana Heleno Kujundžić Lukaček in na to mesto za preostanek mandata do 5. aprila 2021 imenovala Matjaža Merkana.