Kot vse kaže, so se trgovska podjetja le zbudila in resno posvetila iskanju kadra. Omogočajo prakso, zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, nagrade in marsikatero prednost, saj trgovcev, pekov in nekaterih drugih kadrov ta hip na trgu dela očitno primanjkuje. »Štipendije ponujajo za ves čas šolanja, kar je odlično, a za zdaj na našem območju kakšnega velikega interesa, po prvih odzivih sodeč, ni, kar je zame povsem nerazumljivo, saj je tudi štipendija precej visoka. Upam, da je razlog v neinformiranosti, saj si želim, da bi bodoči dijaki dejansko izkoristili to ponujeno možnost,« pravi Darja Harb, ravnateljica Ekonomske šole ŠC Ptuj.

Mladi se za štipendiranje ne odločajo zlahka

Harbova poudarja, da je takšna ponudba trgovskih podjetij pravzaprav novost v zadnjih nekaj letih, in to je vsekakor kazalnik, da na trgu dela obstaja pomanjkanje tovrstne delovne sile. »Pri mladih opažamo previdnost in neodločnost pri odločanju za kadrovske štipendije iz dveh razlogov: prvi je ta, da se takoj po srednji šoli ne želijo vezati na določenega delodajalca in imajo raje odprte možnosti, drugi je morda strah, da bodo v šoli neuspešni in bo treba štipendije vračati,« opaža ravnateljica ekonomske šole.

Na trenutno stanje trga dela pri nas vpliva tudi dejstvo, da so mladi danes bolj odprti, kar ima za posledico prehajanje delovne sile med državami. »Vendarle pa se je treba zavedati, da so mladi, ki končajo triletni program trgovec, stari komaj nekaj več kot 18 let in da s tem, ko imajo možnost takojšne zaposlitve, pravzaprav pridobijo dodatne kompetence iz realnega delovnega okolja, ki jim bodo kasneje pozitivno služile pri nadaljnjem profesionalnem in osebnostnem razvoju. Delodajalci tako doma kot v tujini cenijo delovne izkušnje in te pomembno štejejo, ne samo izobrazba,« pa poudarja Harbova.

IZZIV POMANJKANJA KADRA

Mercator razpisuje 100 kadrovskih štipendij za poklice prodajalec, pek, slaščičar, kuhar in mesar. Posamezna štipendija znaša 200 evrov mesečno. V družbi priznavajo, da se kot največji zaposlovalec v Sloveniji soočajo z izzivi pomanjkanja kadra. Tudi trgovska veriga Tuš ponuja dijakom zanimivo ponudbo, če so se po zaključku šolanja pripravljeni zaposliti pri njih. Kadrovske štipendije podeljujejo za poklic mesarja, kuharja ali prodajalca.