Anica Užmah
STA
Anica Užmah, direktorica Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

Anica Užmah, direktorica Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, pravi, da so od zdravstvenega ministrstva že dobili odobreno investicijsko dokumentacijo za izgradnjo transformatorske postaje in dobavo dizelskega agregata. Ocenjena vrednost je 258.000 evrov. Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izvedbo je v pripravi, postopek pa vodi ministrstvo. Dela se bodo začela, ko bo po postopku javnega razpisa izbran izvajalec. Na začetek gradbenih del bodo vplivale tudi vremenske razmere, ki morajo biti ustrezne za gradnjo. Namen naložbe je zagotoviti kakovostno dobavo električne energije v SB Ptuj.

Trenutna agregata nista zadosti

»Obstoječa transformatorska postaja, moči 450 kVA, je v celoti obremenjena ter ne izpolnjuje zahtev po moči in standardih današnjega časa. Bolnišnica si je leta 2016 od Elektra Maribor izposodila transformatorsko postajo, moči 630 kVA, saj je potrebovala povečanje priključne moči zaradi dodatnega porabnika, to je magnetne resonance, ki jo je bolnišnica prejela od Onkološkega inštituta Ljubljana. Gre za začasno rešitev, saj ostale komponente niso prilagojene posojenemu transformatorju. Transformatorsko postajo bolnišnice je zato treba posodobiti in nadgraditi z večjo močjo, saj se lahko zgodi, da katera izmed preostalih komponent, ki ni prilagojena na trenutno večjo moč, zaradi preobremenjenosti pregori oziroma se pokvari,« je dodala Užmahova. V tem primeru bi bolnišnica ostala brez električne energije, kar je seveda nedopustno, zato je potrebo po tej investiciji kot nujno prepoznalo tudi ministrstvo.

Bolnišnica sicer uporablja dva manjša agregata, ki pa ne pokrivata potrebnih kapacitet po električnem napajanju v primeru izpada elektrike.

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Arhiv časopisa Novice Svet24
Bolnišnica si je leta 2016 od Elektra Maribor izposodila transformatorsko postajo

Novo opremo potrebujejo tudi drugje

Seznam potrebnih naložb v opremo bolnišnice je sicer precejšen. Spomladi letos je vodstvo ptujske bolnišnice na čelu s takratnim direktorjem Andrejem Levaničem ministrstvu posredovalo investicijsko dokumentacijo za nabavo nujno potrebne opreme – za kirurško travmatološko mizo, endoskopski stolp za kirurgijo in dva sterilizatorja, kar bi stalo okrog pol milijona evrov. »Te investicije ministrstvo za zdravje še ni potrdilo, potekajo pa razgovori o možnosti financiranja tudi te opreme,« je dejala direktorica Užmahova.

Pripravlja se tudi idejna dokumentacija za ureditev lekarne, ki naj bi bila skupaj z vlogo za financiranje oddana na ministrstvo še letos. Vodstvo bolnišnice upa, da bo projekt (seveda tudi finančno) odobren. Ne nazadnje je tudi minister Samo Fakin ob obisku dejal, da je ptujska bolnišnica stara in potrebuje investicijska vlaganja ...

Arheološki zakladi

Po besedah direktorice ptujske bolnišnice so imeli arheologi pri pripravi terena, na katerem naj bi gradili urgentni center, veliko dela: »Med izkopavanji so odkrili ostanke temeljev rimskih obrtniških delavnic. Temelji so precej globoki, zato menimo, da so bile stavbe zidane, in ne lesene. Na zgornji strani je bilo vsako poslopje pred meteorno vodo zaščiteno z izkopanim jarkom, ki je odvajal vodo od zgradb. Odkrili so tudi tri grobove, od tega dva skeletna. Pred vhodom v urgenco so odkrili rimsko peč za žganje glinenih izdelkov. Peč je precej dobro ohranjena, vendar uničena s posegi ob gradnji bolnišnice.«

Arheološki spomeniki, ki so bili na zemljišču, so v začasni hrambi v ptujskem muzeju. Tudi zapuščeni del arheoloških najdb, ki je ob bolnišnici, naj bi v kratkem uredili. Ostanki rimske ceste so zaščiteni (pokriti) in jih bodo v sodelovanju z ZVKD in Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož urejali spomladi.