Načinov nedovoljenega prehajanja državne meje je več. Pogosto se potniki, ki ne izpolnjujejo zahtev za prestop meje, skrijejo med tovor, naložen na tovornih vozilih. Pri tem ni nujno, da voznik ve, da ima med tovorom slepe potnike. Ti se mu lahko v vozilo skrijejo, medtem ko stoji na počivališču, medtem ko voznik spi ali vozilo iz upravičenih razlogov zapusti (malica, osebna higiena, nakupi ...). »Osebe se največkrat skrijejo v prikolico tovornega vozila, in sicer tako, da preščipnejo carinsko jeklenico in v prikolico vstopijo pod ponjavo. Organizator nato z različnimi pripomočki znova pritrdi jeklenico. Včasih tudi prerežejo ponjavo prikolice in jo nato z notranje strani z lepilnim trakom zalepijo,« je pojasnil Drago Menegalija z Generalne policijske uprave.

Seveda voznik pri prevozu slepih potnikov ni vedno nedolžen. Lahko je sprovajalec. Če ima v vozilu posebej prirejen prostor, v katerega se skrijejo ilegalni potniki, potem roki pravice težko uide. Če policisti ugotovijo, da so se potniki v njegovo vozilo prikradli brez njegove vednosti, pa postopka zoper njega ne vodijo.

360.213 tujcev je nezakonito prestopilo slovensko mejo leta 2015, v letu množičnih migracij. 

Včasih Balkanci, danes Afganistanci in Pakistanci

Letos policisti med nelegalnimi potniki obravnavajo vse več Pakistancev. Do konca oktobra jih je državno mejo poskušalo nezakonito prestopiti skoraj 2500, Afganistancev 931, Alžircev 819, Irančanov 661, Sircev 612, Iračanov 462, Maročanov 335, Hrvatov 261, Turkov 209 in 181 Indijcev.

Kot omenjamo v članku, se pogosto kazenski postopek za vse vpletene (voznika in ilegalne potnike), ki jih na državni meji odkrijejo možje v modrem, niti ne začne. Odnesejo jo celo brez globe. Policija tujce, ki so poskusili priti v državo nezakonito, vrne državi, iz katere so želeli vstopiti v Slovenijo. Če policisti presodijo, da je voznik nedolžen, ga brez sankcij izpustijo, da nadaljuje pot.

Na Ptuju 33 sodb

O številu končanih sodnih postopkov zaradi nedovoljenega prehajanja državne meje ali ilegalnega sprovajanja prehoda tujcev čez mejo smo se pozanimali na Okrožnem sodišču na Ptuju. Predsednik sodišča Andrej Žmauc je pojasnil, da so v minulih petih letih največ sodb za tovrstna kazniva dejanja spisali leta 2013, in sicer kar 13, ko je bilo obsojenih 54 obdolžencev, leto kasneje so končali sedem tovrstnih kazenskih zadev, v letih 2015 in 2016 vsako leto štiri, lani pa so končali pet kazenskih zadev.