Mobilna verzija
17:57 26. maj 2018

Pozor! V nedeljo začnejo veljati zakonske novosti na trgu delovne sile

B.K.
28 Posodobljeno: 18:25 / 18.1.2018

Novosti v Zakonu o urejanju trga dela se bodo dokončno začele izvajati 21. januarja

zavod za zaposlovanje

Foto: STA

Nekatere spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki so bile lani oktobra objavljene v Uradnem listu RS, se začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi zakona, to pomeni 21. januarja 2018. Med drugim uvajajo različne ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih – prejemnikov denarnega nadomestila.

Po novem je od 21. januarja nujna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času odpovednega roka, torej v 3 delovnih dneh po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, piše na straneh Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). S tem želijo na zavodu doseči čim hitrejšo aktivacijo posameznikov z vidika iskanja nove zaposlitve, saj naj bi bilo največ možnosti za zaposlitev v prvih mesecih po izgubi dela. Če ta obveznost ne bo spoštovana, bodo odpuščeni delavci v prvih treh mesecih dobivali le 60 odstotkov denarnega nadomestila.

Spodbude za zaposlovanje

Pomembna novost je tudi spodbuda za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila. Osebe, ki se bodo v času upravičenosti do denarnega nadomestila zaposlili za polni delovni čas,  bodo po novem dobile tudi spodbudo v višini 20 odstotkov zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila.

Novela zakona prinaša tudi postopno sankcioniranje kršitev obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve. Sedaj se brezposelnega preneha voditi v evidenci brezposelnih že ob prvi kršitvi obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve, prejemniki denarnega nadomestila pa hkrati s prenehanjem vodenja v navedeni evidenci izgubijo tudi pravico do nadomestila. Takšna ureditev deluje v mnogih primerih kontraproduktivno, zato bodo osebe po novem prenehali voditi v evidenci brezposelnih šele ob ugotovljeni drugi kršitvi nekaterih obveznosti. Upravičencu do denarnega nadomestila se bo že ob ugotovljeni prvi kršitvi obveznosti nadomestilo znižalo za 30 odstotkov od zadnjega izplačanega zneska, medtem ko se bo pri ugotovljeni drugi kršitvi nadomestilo prenehalo izplačevati.

Vaš prispevek