Kot nam je zaupala Maruša Grešak, je sprva, ko je dobila obvestilo, da nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, mislila, da gre za napako: “Nato pa me je na to obvestila še prijateljica z istim problemom.”

Nadarjena študentka kaznovana za prepis

Pravice ni izgubila zato, ker bi bila neuspešna študentka, temveč zato, ker se je prepisala na drug študijski program: “Svoj študij sem začela na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (smer marketing). Konec 2. letnika sem ugotovila, da bi za uspešno delo v marketingu potrebovala veliko več znanja in veščin s področja psihologije. Odločila sem se, da se prepišem na Filozofsko fakulteto, študij ekonomije pa dokončam samoplačniško. Ko sem se prepisala, nisem bila seznanjena z morebitnimi izgubami socialnih pravic. V kolikor bi to vedela, bi bile moje odločitve morda drugačne.” Da bo izgubila študentske pravice niti ni mogla vedeti, ker takrat nesmiselni amandma, ki so ga lani sprejeli vladni poslanci, še ni bil sprejet.

“Od osnovne šole do prepisa sem prejemala Zoisovo štipendijo, po prepisu pa štipendijo občine Žalec za nadarjene študente. Na Ekonomski fakulteti sem bila vsako leto med 5 % najbolj uspešnih študentov v letniku, lansko leto sem zaključila 1. letnik psihologije s povprečno oceno 9,4. Študij jemljem z vso resnostjo, vendar mi bo z odvzemom vseh pravic nadaljnje kvalitetno delo s finančnega in časovnega vidika zelo oteženo,” razlaga Maruša.

“Mečejo nas v isti koš s fiktivnimi študenti“

Tudi 22-letna Manca Jelenčič iz Ljubljane je v drugem letniku spoznala, da se ne vidi v svetu prava in se je odločila prepisati na študij, ki bi jo veselil in ki bi ga z veseljem opravljala: “Zato sem se v študijskem letu 2015/2016 prepisala na študij psihologije, kjer sem redno oparvila vse obveznost. Sedaj sem redno vpisana v tretji letnik dodiplomskega študija Psihologije na Filozofsko fakulteto.” 

Kot pravi je šele v sredo tako kot ostali po pošti preko obvestila ZZZS izvedela, da je ostala brez zdravstvenega zavarovanja. Pri tem omenimo, da je v tovrstnih obvestilih problematično že to, da se študentje na njih nimajo možnosti pritožiti. “Glede prenehanja drugih pravic, ki izhajajo iz študentskega statusa me še ni obvestil nihče. Brez zdravstvenega zavarovanja sem ostala, ker naj bi bila že predolgo let na dodiplomskem študiju, pri čemer se za "razumno" trajanje dodiplomskega študija vzame trajanje študija na katerega sem vpisana plus še eno leto (ponavljanje), dodiplomski študij psihologije traja 3 leta. Jaz pa sem z oktobrom zakorakala v svoje peto leto dodiplomskega študija,” svoj problem razloži Manca.

Manca Jelenčič
Manca Jelenčič
22-letna Manca si želi opravljati poklic kliniče psihologinje, kjer kadrov močno primanjkuje. Vendar ne ve, če bo zaradi sprememb, lahko dokončala študij.

Tudi ona opozarja, da ji je bila ob vpisu dana možnost prepisa in da ni bila seznanjena s spremembami: “Smiselno se mi zdi, da svoj študij izpeljem pod pogoji, ki so bili določeni ob mojem vpisu. Obenem pa je nastala pravna vrzel,saj smo tako še zmeraj študentje s študentski statusom, ki pa je tako postal le prazna lupina iz katerega ne izhajajo določene pravice hkrati pa ni določenih pogojev pod katerimi se lahko prijavimo denimo na zavod za zaposlovanje ali pa za druge socialne transferje,” na nelogičnosti opozori Manca.

“Mojo mnenje je, da ni pravično da pod pretvezo zmanjšanja fiktivnih vpisov v isti sod mečejo tudi nas, ki smo redno opravljali vse obveznosti in si želimo študirati ter tudi kasneje prispevati družbi. Poleg tega bi moralo veljati neko prehodno obdobje v katerem bi se sprememba uveljavila.” Kot še dodaja Manca ima željo opravljati poklic klinične psihologinje, kjer kadra, kot pravi množično primanjkuje.

“Država nam meče polena pod noge”

24-letna Kaja  Zajc je lansko leto diplomirala iz anglistike ter španskega jezika in književnosti na filozofski fakulteti. Ker je študij ni več veselil, se je odločila za menjavo študija: “Ker so diferencialni izpiti za podiplomski študij zelo dragi sem se odločila za zaporedni študij biologije na Biotehniški fakulteti, kjer sem tudi zelo uspešno zaključila prvi letnik in se z letošnjim šolskim letom vpisala v drugi letnik.”

Kaja Zajc
Kaja Zajc.jpg
“Cena osnovnega zdravstvenega zavarovanja skupaj z dodatnim, ki je še kako dobrodošel znaša dobrih 50 evrov mesečno, kar za študenta ni malo,” zaskrbljeno ugotavlja Kaja Zajc.

Tudi Kaja o sprememah zakona ni vedela ničesar, dokler ni prejšnji petek prejela obvestila o neurejenem zdravstvenem zavarovanju: “V ponedeljek sem šla vse uredit in ko sem šla na Center za socialno delo sem tam izvedela, da mi ne morejo kriti stroškov, ker sem stara 24 let in sem še vedno vzdrževan član. Zdelo se mi je zelo čudno, da tudi socialna delavka ni bila seznanjena z spremembo.”

“Žalostna sem, ker si želim uspešno zaključiti študij in početi kar si želim, država pa nam ves čas meče polena pod noge, ne razumem, zakaj nam najprej omogočijo zaporedni študij, potem pa nam vzamejo vse pravice. Cena osnovnega zdravstvenega zavarovanja skupaj z dodatnim, ki je še kako dobrodošel znaša dobrih 50 evrov mesečno, kar za študenta ni malo, da ne omenjam kakšni bi bili stroški brez subvencionirane prehrane in prevoza,” nam še pove zaskrbljena Kaja. 

Glede izgube pravic ni bila uradno obveščena

Mateja Šušteršič študentka 3. letnika psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vse obveznosti opravljam redno, o izgubi pravic ni izvedela po uradni pošti, saj ni dobila nobenega obvestila po pošti. “Po naključju videla, da se je na Facebooku ustanovila skupina študentov, ki so izgubili pravice in po nekaj prebranih objavah sem na spletni strani ZZZS preverila svoj status zavarovanja. Tako sem izvedela, da nisem več upravičena do obveznega zdravstvenega zavarovanja,” svojo zgodbo razloži Mateja.

Tudi ona se je, tako kot ostale študentke prepisala: “Pred prepisom sem tri leta od leta 2012 študirala pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, tudi tam sem vse obveznosti opravljala redno, brez ponavljanj, vendar sem v 3. letniku spoznala, da si želim opravljati drug poklic, zato je leta 2015 sledil prepis na študij psihologije.” 

Mateja Šušteršič
Mateja Šušteršič.jpg
“Izjava Stojana Sorčana, da s tem želijo omejiti fiktivne vpise je absurdna, saj nihče od nas ni študent s fiktivnim vpisom,” pove Mateja Šušteršič.

Kot pravi se ji zdi sporno, da so na takšen način kaznovani študenti: “ki vse vse obveznosti opravljamo redno, aktivno sodelujemo pri obštudijskih projektih in ne izkoriščamo statusa zaradi ugodnosti, pač pa je naša edina "napaka" to, da smo kakšno leto kasneje spoznali, kateri poklic bi nas zares veselil.”

“Poznam kar nekaj primerov med prijatelji, ki so se znašli v isti situaciji. Nedopustno se mi zdi, da se tekom študija spreminjajo pogoji, saj mora biti študent z njimi seznanjen ob vpisu (oziroma v mojem primeru ob prepisu) in zdrava logika tukaj pove, da tako ne gre, saj nihče od nas v času prepisa ni vedel, da nas v prihodnosti čaka nenadni odvzem pravic. Morda bi se kdo odločil, da se kljub vsemu ne prepiše, če bi vedel za to, tako pa smo se znašli v brezizhodni situaciji, kjer ne moremo spremeniti svojih preteklih odločitev,” razmišlja Mateja in opozori še na eno stvar: “Izjava generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo Stojana Sorčana, da s tem želijo omejiti fiktivne vpise je absurdna, saj nihče od nas ni študent s fiktivnim vpisom pa smo vseeno vženi v isti koš. Smo torej le kolateralna škoda,” se za konec še vpraša Mateja.