Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo za odločanje na seji DZ pripravil vladni predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim vlada na novo ureja najnižjo pokojnino za upokojence z daljšo pokojninsko dobo oz. tiste, ki so dopolnili 37, 38, 39 in 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Predlog, po katerem bi upokojencem s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa mesečno pokojnino z zdajšnjih 440 zvišali na 500 evrov, je jeseni podala zveza društev upokojencev. Posvojili so ga v koaliciji, obravnavala ga je tudi že vlada.

Odbor DZ za delo ga je že imel na dnevnem redu seje 1. februarja, vendar je obravnavo preložil. Kot je tedaj pojasnil predsednik odbora Uroš Prikl iz DeSUS, so potrebna dodatna usklajevanja, da bo "zakon pravičen do vseh, ki jim želi pomagati".

Po vladnem predlogu novele bi upokojencem z najnižjimi pokojninami in s 40 leti pokojninske dobe zagotovili 500 evrov pokojnine mesečno. Koalicija je vložila več dopolnil. Po enem od dopolnil koalicije bodo do zagotovljene najnižje pokojnine v znesku 500 evrov upravičeni ne le upokojenci s 40 leti pokojninske dobe, ampak tudi tisti z ustrezno krajšo pokojninsko dobo, če je krajša pokojninska doba brez dokupa v prehodnih obdobjih predpisana z zadnjo pokojninsko reformo.

Po podatkih statističnega urada je leta 2015 pod pragom revščine živelo 44.000 žensk starejših od 65 let. Stopnja tveganja revščine je bila pri upokojenkah dvakrat višja kot pri upokojencih.

Glede na to bodo do zagotovljene najnižje pokojnine upravičene tudi ženske, ki so se starostno upokojile z dolžino pokojninske dobe, ki jo pokojninski zakon predpisuje za starostno upokojitev v členu o pogojih za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Zakonodaja bi začela veljati s 1. oktobrom. Sredstva bodo šla iz pokojninske blagajne. Letos 3,3 milijona evrov, prihodnje leto dobrih 13 milijonov evrov, je poročal Radio Slovenija.