Mobilna verzija
14:01 19. junij 2018

Združeno proti Štefanecu?

Ž.K.
0 Posodobljeno: 09:59 / 09.8.2017

Več kot polovica nezadovoljnih delavcev v KPK je pristopila k sindikatu, ki so ga ustanovili zaposleni, da bi lahko bolj vplivali na odločitve, ki se nanašajo na njih, njihovo plačo in položaj.

Štefanec

Boris Štefanec se bolj kot s korupcijo ukvarja z notranjimi nesoglasji. Foto: STA

Zaposleni na KPK imajo očitno dovolj nesoglasij v vodstvu te institucije ter očitkov o vedno slabšem delu. Združili so se v sindikatu, prek katerega nameravajo zaščititi svoje interese. Ob seriji dogodkov, ki so občasno mejili že na tragikomedijo, naj bi bila zadnji povod za ustanovitev sindikata odločitev Štefaneca, da bo povečal število zaposlenih v svojem kabinetu ter ožjemu vodstvu zvišal plačo.

Zaposlene naj bi motilo, da je vedno več zaposlenih v strokovnih službah, vedno manj pa na oddelkih, ki se ukvarjajo z operativnim delovanjem in preiskavami. Trenutno je na KPK zaposlenih 41 ljudi, petnajst od teh jih dela v predsednikovem uradu. Res je, da KPK nima polnega števila zaposlenih, a jih v resnici nikoli ni imela. Približno enak odstotek kadrovske popolnjenosti je bil tudi v času Gorana Klemenčiča, le da je bilo v njegovem kabinetu zaposlenih 13 ljudi.

So pa se povprečne plače uradnikov na KPK od leta 2008, ko je bil povprečni bruto prejemek 3422,50 evra, vztrajno nižale. Najnižje so bile v letu 2013, ko je bruto plača znašala 1924 evrov.

A prav toliko kot to, kdo koliko dobi, je pomembno, koliko se naredi. V letu 2014 je prvič v zgodovini KPK padlo tako število prejetih kot rešenih zadev, padlo je število zaključnih dokumentov o sumu korupcije. Za skoraj 50 odstotkov je padlo tudi število uvedenih prekrškov.

Upad števila zadev naj bi bil posledica dejstva, da je ugled institucije zaradi številnih afer in aferic ter razreševanja notranjih nesoglasij v javnosti močno padel. Ljudje KPK ne zaupajo več, manjše pa je tudi število rešenih javno odmevnih primerov. Tudi sedanji pravosodni minister in nekdanji predsednik KPK je že javno izrazil začudenje, da sedanje vodstvo ni uspelo razrešiti nekaterih primerov, ki so jim jih je zapustil praktično obdelane.

Zaradi slabe klime naj bi komisijo zapustilo že več zaposlenih zaradi česar se vodstvo neprestano ukvarja s kadrovskimi težavami. Novoustanovljeni sindikat naj bi se poleg zagotavljanja ustreznih pravic delavcem trudil tudi pri izboljšanju kakovosti komunikacije.

Vaš prispevek