Novi priključek na enem prometno najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega omrežja je načrtovan 2,6 kilometra od priključka Brezovica v smeri proti Vrhniki.

Kot so zapisali na Arsu, je Dars zaradi spremembe posega spremenil vlogo za izdajo novega okoljevarstvenega soglasja, ker pa je bila ta nepopolna, so upravljavca državnih cest pozvali k dopolnitvi. Dars je nato zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev, čemur so na agenciji za okolje ugodili.

"Po drugem zaprosilu za podaljšanje roka je Arso ugotovil, da podani razlogi za podaljšanje niso upravičeni, zato roka ni podaljšal. Zavrgel pa je tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja," so v sporočilu še zapisali na Arsu.

Novi avtocestni priključek pri Brezovici je predviden 2,6 kilometra od sedanjega priključka Brezovica v smeri proti Vrhniki. Investicija je vredna dobrih 20 milijonov evrov, z njo pa želijo zmanjšati obremenitev obstoječega priključka z vidika prometne varnosti in razbremeniti regionalno cesto skozi naselje Brezovica, ki sedaj sprejema prometa iz južnega dela Barja.