Tisti, ki smo izurjeni za to, jih lahko prepoznamo. So nekoliko posebni, izstopajo po svojih sposobnostih, njihov videz je največkrat nekoliko nenavaden, prav tako barva njihove avre. Tisti, ki vidijo avro, lahko opazijo v njihovi avri bledo modro svetlobo, ki čudno žari.
In ti ljudje imajo pravzaprav kar nekaj težav, čeprav imajo potenciale – težave imajo predvsem z neprizemljenostjo. Če smo neprizemljeni (za kar sta odgovorni prva in druga čakra), nam slabše delujeta prebava in imunski sistem, skratka, imamo težave z zdravjem. Vse dokler E. T. ne ozavesti, da je bival v drugih svetovih in se mu ne uspe prizemljiti, ne zmore aktivno sprejemati življenja na Zemlji in ne razviti svojih skritih, izjemnih zmožnosti.

PREOZKI OKVIRI
E. T. imenujem ljudi, ki so predhodno živeli v nekih drugih dimenzijah. Izstopajo iz povprečja in jih ne moremo umestiti v okvire, ki nam jih določajo naši družbeni ideali in okolje, v katerem živimo.
Tudi po videzu znajo biti nenavadni, pogosto so nadpovprečno nadarjeni, a neprilagojeni na zemeljsko življenje. Ob stiku z osebo E. T. je potrebno razumevanje in ozaveščanje tako enega kot drugega. Pogosto se počutijo odtujene in so nagnjeni k samomoru. Pomaga jim ozaveščanje in pravilen terapevtski pristop. Upam si našteti nekaj imen, ki po mojem zaznavanju prihajajo od drugod: Krišna, Buda, Jezus, Mohamed, Tesla, Einstein, Chopin, David Icke, papež Pavel II., Madonna. To so ljudje, ki so imeli ali še imajo pomembno vlogo na svetovnem prizorišču, prinašajo nove ideje in lahko močno vplivajo na človeštvo. Ustanovili so verske sisteme, so zelo karizmatični in imajo veliko energije. Ob tem pa se moramo zavedati, da je lahko vsak veliki voditelj tudi velik tiran.
Da me ne boste napačno razumeli; ni nujno, da je nekdo z močno energijo in izjemnimi sposobnostmi tudi dober za človeštvo. To je samo moč, ki jo lahko uporabi na tak ali drugačen način. Tudi politični diktatorji so izrazito močni ljudje, sicer jim množice ne bi sledile. In seveda diktator to svojo moč zlorabi.

OTROCI
Da so tudi indigo in kristalni otroci E. T., je bilo že povedano. Bodimo previdni – označiti nekega otroka za indigo ali kristalnega je zelo problematično, še posebej, če ga skušamo prepoznati po odzivu na okolje, po tem, kako se vede. Opažam, da pogosto ni velike razlike med njimi in nevzgojenimi otroki.
Nevzgojeni starši vzgojijo nevzgojene otroke. Neki starši so mi pripeljali otroka, za katerega so menili, da je nekaj več in na Zemljo prihaja s poslanstvom. Rekel sem jim, da je samo nevzgojen, sicer pa tak, kot je večina otrok. Vendar ob tem ne morem zanikati, da sem pozoren na to, da je otrok E. T. med nami vse več, prihajajo pa z namenom, da bi prispevali k premiku človeštva. Indigo otrok ne moreš v nič prisiliti, so precej samosvoji, vztrajajo pri svojih idejah. Že v šoli se upirajo rutini, po drugi strani pa nimajo dovolj moči za velike spremembe. Kristalni otroci, kot stopnica višje, pa bi te spremembe zmogli uresničiti. V šali rečem, da če se ne bomo spremenili in če ne bomo spremenili odnosa do sebe in vsega, kar obstaja, nas bodo preprosto izselili z Zemlje.
Še nekaj zanimivega opažam: da so nekateri zelo sposobni in delujejo dobronamerno, nimajo pa čustvenega razpona – niso jezni, niso strastni. Srečeval sem tudi takšne, ki sploh ne vedo, kaj pomeni obsojati, izsiljevati, saj tega niso prinesli iz svojih prejšnjih življenj.

moški
ps
Nekateri E. T.-ji so zelo sposobni in delujejo dobronamerno, nimajo pa čustvenega razpona – niso jezni, niso strastni.

REPTILI
Naj na tem mestu omenim Davida Ickeja, znanega pisca in predavatelja, ki razvija teorije zarot in se je tudi že mudil v Sloveniji. Govori o entitetah, ki prihajajo iz drugih dimenzij in jih imenuje reptili.
Sam na to gledam kot na prispodobo, kot na reptilski način delovanja – brez čustev in sposobnosti empatije. On sicer pravi, da so tudi po videzu ti ljudje reptilski in so na drugi ravni zavesti videti v prav taki obliki. Delujejo po logiki: vzeti zase in za svoje, kar se le da, in imajo skupnega gospodarja, kajti tako so programirani. Najdemo jih v vseh družbenih sferah na položajih.
Icke podaja zanimivo tezo, da so nekateri ljudje, ki prihajajo iz drugih dimenzij, programirani tako, da vzdržujejo matrico, v kateri se nahajamo, in nas imajo ujete prek sistemov, kot so bančni, vladni, kraljevi itd. Po Ickeju so oni glavni vladarji na Zemlji.
Navaja, a tudi moje izkušnje so takšne, da nekateri ljudje delajo zlo na tem svetu zato, ker nimajo sposobnosti empatije in sočutja. Ne morejo začutiti bolečine in prizadetosti drugega, zato lahko ustvarjajo temu ustrezen program.Ni jim mar, ali so ljudje prizadeti, ko sprožijo vojno v Afganistanu, Iraku … Na nižjih ravneh, pravi Icke, delujejo manjši reptili in prav tako ustvarjajo zlo. To so recimo administrativni uslužbenci, ki se strogo držijo predpisov v škodo državljanov, in tudi nekdo, ki spravi v parlament zakon, ki škoduje državljanom, recimo njihov izbris.
Takrat, ko nimamo svojega mnenja, ko smo ujeti v mrežo, si ne upamo povedati, kaj mislimo, se upreti slabim odločitvam drugih ter njihovemu izvajanju, smo prav tako reptili. Delujemo na nižjih vibracijah. Če se premaknemo na višjo vibracijsko raven, se osvobodimo ujetosti v reptilski način življenja. Na višjih ravneh zavesti, na višjih vibracijah zlo kot način delovanja niti ne more obstajati. Zlo se napaja z energijo obsojanja, bolečine, žalosti, jeze. Res je, obsojanje krepi zlo, zato se ga moramo lotiti s pravim delovanjem v dobro človeštva.

clovek_kam_gres
ps
Človek, kam greš?

Zanimiva razmišljanja Marjana Ogorevca o vseh področjih življenja in tudi napotke, kako živeti v svoje dobro, v dobro človeštva, Zemlje in Univerzuma, Marjan Ogorevc podaja v svojih knjigah, najbolj izčrpno v svoji zadnji 'Človek, kam greš?', v kateri iskreno razgali tudi sebe in svojo zasebnost.