V tem energetskem polju se čas poveže v celoto – tako preteklost, sedanjost in prihodnost –, zato lahko opazujemo tudi svojo prihodnost in prihodnja življenja. Namen progresije je, da z vpogledom v prihodnost spremenimo tiste plasti v nas, ki bi lahko imele škodljiv vpliv na naše življenje, ter okrepimo tiste, ki nam služijo.

Vpogled v prihodnja življenja
Progresija nam pokaže, kaj nas v resnici čaka v prihodnosti, če ne spremenimo svojih podzavestnih prepričanj in vzorcev. Pokaže nam tudi, kaj nas čaka, če naredimo korak v drugo smer in zavestno spremenimo svoja prepričanja, ki nam škodujejo. Progresija nam poda celostni vpogled v našo prihodnost, z njo pa lahko preprečimo nastanek številnih bolezni, težav in drugih neprijetnosti.
Med progresijo se povežemo z energijo svoje duše in si lahko ogledamo prihodnost kot svet številnih priložnosti. Duša, osvobojena zemeljskih zakonov in omejitev, lahko na podlagi svoje energijske vibracije prepozna predvidljive dogodke v prihodnosti. Z ogledom prihajajočih dogodkov se zamislimo in posledično vplivamo tudi na to, ali se bodo ti uresničili. Iz kvantnega polja energije se namreč vedno z zamikom preslikajo kot resnični dogodki v našem življenju. Prehod od tretje v peto dimenzijo, od koder imamo vpogled, lahko označimo kot preskok med Newtonovimi fizikalnimi zakoni in zakoni kvantne fizike, teorije relativnosti, ki jo je utemeljil Albert Einstein.