Povečano število prometnih udeležencev ob začetku šolskega leta je še eden od razlogov, da smo v prihodnjih dneh in tednih posebej pozorni na druge avtomobiliste, pešce ter motoriste in kolesarje, ki na cestah po vsej državi lovijo tople jesenske dni. Zavod Varna pot je s Slovenskim zavarovalnih združenjem ob tej priložnosti pripravil kratki video, s katerimi želi opozoriti na dragocenost človeških življenj. Vizija NIČ tako postaja osrednja pobuda za prihodnost brez hudih poškodb in žrtev prometnih nesreč. Obiščite pobudo Vizija NIČ na spletni strani www.vizijanic.si in družbenem omrežju Facebook ter sprejmite zavezo za varno mobilnost.

Da bi udeležence v prometu ozavestili o pomenu varne mobilnosti, je zavod Varna pot v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem pripravil video s pomembnim sporočilom. 

Vizija NIČ se je rodila leta 1994 na Švedskem. Že tri leta kasneje jo je Švedski parlament umestil v svojo zakonodajo kot izhodišče za večjo varnost v cestnem prometu. Postala je temelj, gibalo in cilj slehernega programa za večjo varnost cest posameznih držav, Evropske unije, kot tudi celotnega sveta. Švedska in skandinavske države so zaradi razumevanja, ponotranjenja slehernega posameznika in umestitve Vizije NIČ v svoje vsakdanje življenje, danes vzgled in vodilne države na področju varne mobilnosti. Slovenski Državni zbor je Vizijo NIČ sprejel leta 2013 z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022, s čimer je pomembno pridobila na veljavi in dosegu.

Glavni nosilec Vizije NIČ v Sloveniji je zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki jo sestavljajo ter vodijo žrtve in sorodniki žrtev prometnih nesreč ter prometni strokovnjaki, ki želijo s svojim delovanjem prispevati k povečanju varne mobilnosti na slovenskih cestah. Pri tem sodelujejo z mnogimi nevladnimi organizacijami ter državnimi organi, ki skrbijo za varnost udeležencev v cestnem prometu.