Hrvaška reprezentanca ima tudi v naši državi ogromno privržencev, ne glede na napeto ozračje med državama. Ne nazadnje v Sloveniji živi skoraj 10.000 hrvaških državljanov, še več pa je tistih, ki jih z našo sosedo vežejo družinske vezi. Glede na podatke iz leta 2009 naj bi hrvaščino kot materni jezik navedlo več kot 50.000 ljudi, ki živijo in delajo v Sloveniji.

Zastave drugih držav

Zanimanje za nogomet je ogromno in pričakovati je, da se bodo navijači opremili z različnimi rekviziti: dresi, šali in zastavami. Pri tem pa se lahko pojavijo težave. Zakon o javnem redu in miru namreč v četrtem členu prepoveduje izobešanje zastav drugih držav. Zakon pravi takole:

»Zastave tujih držav se lahko izobesijo tako, da so javno vidne ob uradnih ali delovnih obiskih šefov držav, uradnih delegacij ali uradnih predstavnikov zakonodajnih, sodnih ali izvršilnih organov tujih držav, ob mednarodnih srečanjih in mednarodnih športnih ali drugih javnih prireditvah ali javnih shodih z mednarodno udeležbo ter pred hoteli in drugimi objekti, kjer se z izobešanjem označuje njihova namembnost. Pri tem pa je posebno določilo, da se zastave tujih držav lahko izobesijo samo, če se s tem ne krni ugled RS ali tuje države, smiselno na krajih in na način, kot ga določa predpis, ki ureja izobešanje zastave Republike Slovenije.«

Zakon o javnem redu in miru dovoljuje izobešanje zastav tujih držav le na način, da ne krni ugleda Republike Slovenije ali tujih držav. Uničevanje in zaničevanje zastave katerekoli države se kaznuje.

Kakšne so kazni?

Na Generalni policijski upravi so nam pojasnili, da določbe Zakona javnega reda in miru (ZJRM) uporabljajo glede na situacijo na terenu, iz česar sledi, da hujše represije ne gre pričakovati. Kot nam je še uspelo izvedeti, bo policija tolerirala zastave, če bodo namenjene navijanju, če bi se uporabile tako, da bi žalile Slovenijo, pa bodo sledile kazni. Kot nam je povedala Vesna Drole, predstavnica za stike z javnostmi, policisti v primeru kršitve po navadi najprej izrečejo opomin, šele ob hujši kršitvi sledi tudi denarna kazen. Ta znaša 41,73 evra za posameznika. Slabše bi jo odnesel na primer lastnik lokala. Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom namreč grozi globa v višini kar 417,30 evra. Izvedeli smo še, da je ta člen ZJRM največkrat kršen ob raznih porokah, proslavah in športnih dogodkih. V zadnjih treh letih je bil ta člen zakona kršen trinajstkrat, v času trajanja svetovnega prvenstva trikrat.