Upokojenci so v Sloveniji sicer zelo zaželene stranke v finančnih institucijah. Imajo redne prilive, nihče jih ne more odpustiti, njihovi prihodki se ne morejo nižati, ampak se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Vsaj na papirju. Dobrodošli so, ko je treba odpreti račun, dobrodošli, ko se odloča o varčevanju ali sklepa zavarovanja. Malce manj pa, ko pride do zadolževanja. Banke morajo biti pač prepričane, da bo posojilo vrnjeno, pokojniki pa ne plačujejo kreditov. Trenutno je v Sloveniji ob rojstvu pričakovana življenjska doba 80,3 leta (za ženske 83,3 leta, za moške 77,1 leta.). In tem predvidevanjem s svojo ponudbo dokaj zvesto sledijo tudi banke.

Čisti računi ob koncu življenja

Vse banke imajo postavljeno mejo pri starosti, do katere mora biti kredit odplačan. Za različne kredite in ob različnih pogojih so predvidene različne starostne meje. V Abanki je tako za potrošniške kredite zgornja meja 80 let, za hipotekarne 75, v Sberbanki je maksimalna starost pri potrošniških kreditih 80 let, a imajo pri nekaterih produktih, kot sta ekspres kredit in hitri kredit, mejo znižano na 75 let. V Unicredit banki je zgornja meja postavljena pri 65 letih, če ima komitent sklenjeno življenjsko zavarovanje, pa pri 75 letih. Enako starostno omejitev so postavili tudi pri Addiko bank. 

Omejitve

Zdravstvenega stanja komitentov banke ne preverjajo. Se pa le to preverja v primeru sklenitve življenjskega zavarovanja, ki lahko pripomore k sklenitvi kredita v visoki starosti. Banke pri upokojencih nimajo dodatnih zahtev po zavarovanju potrošniškega kredita, dovolj je zavarovanje pri zavarovalnici ali porok. Kreditna sposobnost se ugotavlja glede na višino pokojnine, tudi pri tem veljajo enake omejitve kot pri osebnih dohodkih. Pokojnino se lahko obremeni do ene tretjine oziroma do zneska minimalne plače.

Koliko kredita?

Nekatere banke imajo sicer za upokojence posebno ponudbo kreditov. V Abanki ponujajo nižje stroške odobritve, v Intesi Sanpaolo pa imajo za upokojence namenjen prav poseben kredit, a je znesek, ki si ga lahko izposodijo, precej nizek: 3000 evrov. Z omejeno dobo odplačevanja se namreč niža tudi znesek, ki si ga lahko upokojenec izposodi. Ob povprečni pokojnini za polno delovno dobo, ki trenutno znaša 821,88 evra neto, si lahko tako upokojenec za obdobje petih let izposodi največ 10.000 evrov, pri enkaterih bankah, ki imajo posebno ponudbo pa znatno več. Pri Sberbank 15.000 in pri Addiko bank celo 19.000 evrov.

Prestari za kredit

Podatek o zgornji starostni meji za najetje kredita ni pomemben samo za upokojence, ampak tudi za tiste, ki nameravajo jemati dolgoročne stanovanjske kredite. Če se nameravate zadolžiti za 30 let, to pomeni, da boste pri nekaterih bankah že pri 45 letih starosti prestari za kredit.