Družba General Motors (NYSE: GM) je objavila čisti prihodek prvega četrtletja za navadne delničarje v znesku 3,2 milijarde USD oz. 1,77 USD v celoti prilagojenega čistega dobička na delnico, s čimer je družba že peto zaporedno četrtletje zaključila z dobičkom.  Prihodki so se v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2010 povečali za 4,7 milijarde USD na 36,2 milijard USD. 

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 3,5 milijard USD.   Prilagojeni poslovni izid iz poslovanja brez posebnih prihodkov je znašal 2,0 milijardi USD in je presegel 1,7 milijarde USD iz prvega četrtletja leta 2010.

»Vse gre po načrtih,« je povedal Dan Akerson, predsednik in izvršni direktor družbe GM.  »Družba že pet zaporednih četrtletij posluje z dobičkom, kar je posledica velikega povpraševanja kupcev po naših novih varčnih vozilih in konkurenčne strukture stroškov. Skupaj nam ta dva dejavnika omogočata izkoriščanje slovesa uveljavljene znamke po vsem svetu in osredotočanje na dobičkonosno rast v avtomobilski industriji.«