Mobilna verzija
00:38 23. junij 2018

Skupaj umirjamo promet

Oglasno sporočilo

Hitrost ubija, že nekaj let opozarja slovenska policija. Večina prometnih nesreč se zgodi na lokalnih cestah v naselju. Ko gre za pešce, so podatki še bolj alarmantni.

Otvoritev prikazovalnika hitrosti v Novem mestu (2)

Jure Duh iz Mestne občine Novo mesto, Mirko Oblak iz Sipronike, kolesarja iz KK Adria Mobil, novomeški župan Gregor Macedoni in direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav Edo Povhe.

Hitrost vozila je namreč najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Ker je že manjše znižanje hitrosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč, je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč. Če nam uspe vplivati na zmanjšanje povprečne hitrosti vožnje v naseljih za 1 km/h, po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa pripomoremo, da se število nesreč v naseljih zmanjša za štiri odstotke, zunaj naselij pa za dva odstotka.

Pametni prikazovalniki hitrosti

Zavarovalnica Triglav in podjetje Sipronika se v sodelovanju z občinami že drugo leto trudita te odstotke še povišati. Najnevarnejše odseke bodo letos opremili z 12 novimi prikazovalniki hitrosti, skupno jih bodo tako postavili že 30. Preseganje omejitev hitrosti je eden najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, velika večina teh pa se zgodi na lokalnih cestah v naselju – po podatkih slovenske policije kar 46 odstotkov. Že manjše znižanje hitrosti je tako ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč, umirjanje prometa na najnevarnejših odsekih v naseljih pa je pomemben element preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Ena od prijaznih in učinkovitih potez je zagotovo postavitev pametnih prikazovalnikov hitrosti na nevarne odseke v naseljih.

VI VOZITE

Ključni tudi za šolarje

Rešitev pa ni pomembna le za voznike. Prikazovalniki so ključnega pomena tudi za šolarje in druge pešce; ti si lahko prikaz statistike ogledajo na posebnih zaslonih v šolski avli oziroma na spletni strani občine. Tako ozaveščajo lastno vpletenost v promet in postajajo glasniki varne vožnje v svoji okolici. »Letos bomo v sodelovanju s posameznimi lokalnimi skupnostmi, kjer so nameščeni prikazovalniki, izvedli aktivnosti, s katerimi bomo nagovarjali udeležence v prometu, predvsem voznike in šolarje, in tako še okrepili učinek prikazovalnikov,« je o dodatnih prizadevanjih v projektu povedal Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.

Skladno z vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Mestni občini Novo mesto in Občini Šmarješke Toplice. »V zavarovalnici z najdaljšo tradicijo v Sloveniji smo ponosni, da dolenjskim šolarjem ter drugim udeležencem v prometu skupaj z novomeško in šmarješko občino ter podjetjem Sipronika zagotavljamo varnejše poti. Na podlagi dosedanjih izkušenj namreč dobro vemo, da prikazovalniki učinkovito umirjajo promet in tako resnično zvišujejo varnost na izbranih cestnih odsekih,« je dejal Edo Povhe, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav.


Vaš prispevek