Tako, kot poteka življenje na ravni osebne intime in na ravni družbenega življenja, ima tudi naše poslanstvo osebni in poslovni vidik.

Ali kot pravi energijska svetovalka Andreja Novak: »Včasih je del poslanstva tudi v tem, da odpiramo priložnosti za druge. Z dobrosrčnostjo, empatijo in razumevanjem prinašamo na Zemljo svetlobo duše; to pa je namen našega tukajšnjega življenja.«

Kako pa odkriti svoje poslanstvo? Pomembno je, da sledimo notranjim občutkom, saj se ti med seboj ločijo po kakovosti in intenzivnosti. Intenzivnost je odvisna od intenzivnosti dražljaja in notranje zbranosti zaznavanja. »Vsa čutenja so individualno programirana in se skozi življenje spreminjajo, še zlasti če se človek zavestno odpre za to pot. Tako lahko komaj zaznavni dražljaji postopno preidejo v zelo jasno zaznavanje, ki se izrazi v ostrejšem in jasnejšem vidu, sluhu, otipu, okusu ter vonju. Vse to omogoča močnejše in jasnejše občutenje sebe, okolice in življenja na splošno,« pravi Andreja.

Tako intenzivno občutenje omogoča tudi globljo povezanost z angelskimi energijami, ki so nam dodeljene za to življenje in s katerimi uresničujemo naše poslanstvo. Veliko različnih angelskih energij je – angeli ljubezni (ljubezen je kreacija vsega lepega in dobrega v nas ter okoli nas), angeli zdravja, potrpežljivosti, luči … in vsak nosi svojo energijo. Nekatere tudi povzemamo.

Angeli spreminjanja

Vsak trenutek je pretočen in ničesar ne moremo zaustaviti, zato se predajmo angelom spreminjanja, svetuje Andreja. Pokažejo nam stanja zavesti in področja, na katerih se moramo dopolniti, spremeniti – od tega, kjer »smo se zataknili«, in zato čakamo, da nekdo drug naredi nekaj za naše življenje. Ko vstopijo angeli spreminjanja v naše energije, vse oživi, saj dobimo možnost nove rasti, novih odkrivanj, novega življenja. Angele lahko zaznavamo skozi veter, vodo, blagost, toploto, nemir … In ko se »napolnimo« z njihovo energijo, začutimo, katero področje želimo spremeniti – to začutimo v srcu, v želodcu in tudi v celem telesu. Ko je z njihovim delovanjem dosežena nova kakovost in se sproži spreminjanje v naših energijah, se ustvarja novo notranje stanje. »Spremljajte občutke, notranje slike, čustva … začutite novo stanje in se zahvalite angelom spreminjanja,« svetuje Andreja.

Angel zaupanja

Luč naše duše je naš trden temelj zaupanja. Ko je človek motiviran z najglobljo resnico znotraj sebe (ne pa s pričakovanji iz okolice), si lahko popolnoma zaupa, saj ve – čuti, da je na pravi poti. Zato ni nobenih dvomov več, nobene izgube energije. Bolj kot dopuščamo svetlobi duše, da teče skozi nas, močnejši temelji zaupanja podpirajo naše življenje na vseh področjih.

Angel poguma

Naše srce naj bo odprto in polno poguma, saj pravi pogum izhaja iz srca. In vse, kar steče iz srca, iz središča resnične ljubezni, prinaša uspeh ter varnost in trdnost, ki je nič na svetu ne more zmotiti. Biti pogumen je vedenje, da se strah ne more upirati sili ljubezni.

Angel kreativnosti

Skozi nas se pretaka kreativna sila vesolja. V soglasju z njo lahko ustvarjam lastno resničnost s svojimi mislimi, čustvi, s celotnim svojim bivanjem.

Angel navdiha

Počutimo se obdane z navdihom, ki je kot tuš lepote in nežnosti, ta pa dviga vse vibracije in nam odkriva srečo ter veselje v vsem, kar počnemo. To se zgodi, ko se odpremo čudovitemu toku duhovnih energij, ki nas vodijo in odpirajo pot naši zavesti.

Angel veselja

Veselje je del nas, zato se veselimo vsakega trenutka. Je del naravnega toka našega življenja, ki nas navdihuje in spodbuja, da izkusimo čim več, vedoč, da ni nič večnega. To veselje prihaja iz duše, iz središča, ki nam pomaga razumeti, da ne dobro in ne slabo v naših življenjih ne traja večno ter da je vse to le del našega duhovnega razvoja.

Angel povezanosti

Vsak človek je kanal za izražanje povezanosti med vsemi bitji; to spoznanje leži v središču duše in nam omogoča občutenje sočutja ter empatije do vseh bitij. Tam, kjer vlada resnična povezanost, ne more biti pregrad ne brezbrižnosti. Povezava v imenu ljubezni in resnice odpira pot duhovni energiji, ta pa nas izpolnjuje s svojimi darovi.

Angel prijaznosti

Vsak človek je svoboden in močan izvor življenja ter prijaznosti. Bistvo prijaznosti pa je zavedati se subtilne in zapletene mreže, ki jo ustvarjamo z vsemi bitji v vseh dimenzijah. Prijaznost duše nas navdihuje, da ljubeče skrbimo za vse okoli nas – za medsebojne odnose z ljudmi, živalmi, rastlinami in tudi s predmeti ter za stvarstvo na splošno. Biti prijazen pomeni zavedati se svoje soodvisnosti z vsakomer in vsemi na tem svetu ter biti hvaležen.

Angel miline

Vsak trenutek je priložnost za odkrivanje čudežev. Milina je čudovita kakovost duha; njena energija dviga našo vibracijo in čisti notranje pregrade. Biti v stanju miline pomeni zaupati, verjeti in se zanesti na spoznanje, če potrkamo na vrata, se bodo tudi odprla in bomo dobili to, za kar zaprosimo.

Angel obilja

V nas je obilje življenja, v nas živi božja ljubezen. Obilje pomeni zavedati se, da je tukaj in zdaj vse tako, kot mora biti, da ljubeče sprejemamo ljudi, stanja in dejstva. Obilje namreč ni velika količina stvari, ampak zavedanje o kakovosti znotraj tega, kar imamo.

Angel jasnosti

Jasnost naše duše nenehno teče skozi nas. Bolj kot smo priklopljeni na svojo notranjo luč, ki varno vodi naša življenja, bolj preprosto in bolj gladko bo to teklo. Jasnost je notranje vedenje, ki nas lahkotno vodi skozi življenje.

Angel pričakovanja

Vedno pričakujmo najboljše od sebe. Bistvo pričakovanja je vedeti, kako čakati na tisto, kar je znotraj že narejeno. Kot nosečnica, ki se radostno pripravlja na rojstvo otroka.

Angel transformacije

Zavedati se božanske energije, ki premika naše bitje in nas spreminja v to, kar zares smo. Transformacija je proces skrivnostnih sprememb – gosenice v metulja, smetane v maslo, težkih vibracij v zlato svetlobo duše … Z ene ravni na drugo se notranja alkimija spreminja in nenadoma se znajdemo v drugi dimenziji. Transformacija se zgodi naravno, ko se predamo toku božanske energije, ki oblikuje življenje.

Angel sinteze

V beli luči naše duše vidimo sintezo vsega, kar smo. Sinteza je kakovost za razumevanje tistega, kar nam prinaša prihodnost; z njeno kakovostjo razvijemo sposobnost videnja enosti in ločenosti hkrati ter odpremo pot k notranji modrosti.

Angel komunikacije

Če se s svojo notranjo lučjo povezujemo z drugimi ljudmi, je to najpopolnejša komunikacija – pa naj bo to skozi besede, nasmeh ali tišino. Komunikacija, navdihnjena z dušo, odseva medsebojno delovanje in sinhronost naših življenj.

Angel spontanosti

Spontanost nas osvobodi vseh omejitev, saj ne pozna ovir ne strahu, ki blokira um in srce. Narava deluje spontano (roža diši, ne da bi se silila k temu, ko listje odpade, se drevo ne more pretvarjati, da nima golih vej …). Skozi spontanost vse teče gladko in samo v spontanosti smo lahko uglašeni z bistvom. Je kot darilo ljubezni.

Angel odpuščanja

Odpuščanje je naša izbira in naša svoboda. Uči nas sprejemanja sebe in drugih takšnih, kot smo oziroma so. Odpustiti sebi je prvi korak k odpuščanju drugim. V tem je tudi moč zdravljenja, saj s pomočjo duše lahko odpustimo vsakomur, ki nas je ranil. Odpuščanje odpira naš um k božji milosti.

andreja novak, energijska zdravilka in svetovalka
Osebni arhiv
Energijska zdravilka in svetovalka Andreja Novak.

Njena zgodba

Poslanstvo je velika beseda in velika odgovornost, pred katero pa nas vendarle ne bi smelo biti strah, saj je tudi – ali predvsem – velika priložnost za polno in srečno življenje. Andreja pravi, da se sprva ni kaj dosti spraševala o svojem poslanstvu, saj je komaj dohajala življenje, ki ji je prinašalo precej preizkušenj. Vedno pa je bilo njeno vodilo Reci življenju JA (to je tudi naslov knjige o njej, ki jo je napisala Barbara Fužir), kar pomeni, da je sprejela vse, kar ji je to prinašalo. »Ko sem bila brez denarja, sem rekla JA vsakemu delu, ki se mi je ponudilo. To je bil pomemben ključ pri odkrivanju mojega poslanstva. Skozi vsa ta dela sem se vedno naučila sprejeti nekaj novega in nekaj svojega dati, se izraziti. Ko sem to dvoje uspešno 'usvojila', me je življenje pomaknilo naprej.« Danes lahko reče, da je srečna.

Pozna veliko ljudi z uspešno osebno in poslovno potjo ter ve, da jih pri njihovem življenjskem poslanstvu podpira svetloba. »Imenujem jih 'poslovni angeli'. Ob uspešni poslovni zgodbi imajo tudi srečno osebno pot; za to pa ni nujno, da je vse kot iz reklame: lepa hiša, srečna družina, igrivi zlati prinašalec, pozimi smučanje in poleti jadranje … Osebno poslanstvo je izpolnjeno, ko človek zaživi svoje življenje, to je svoje poslanstvo, pa čeprav mu običajno nasprotujeta 'cela žlahta' in okolica.«

Kaj torej pomeni izraz živeti svoje poslanstvo?

Predvsem je to živeti po svoji notranji resnici, pravi Andreja. »Za to pa sta potrebni iskrenost in predanost življenju. Iskrenost v smislu, da se o tem, kar te muči, brez zadržkov izraziš takrat in tam, kjer je treba. Poznejši pogovor o tem je prazen. Zato z odlašanjem 'na primernejši trenutek' pademo na tem izpitu.«

Predati se življenju pa pomeni izstopiti iz območja udobja in se predati temu, kar življenje zahteva od tebe. Včasih to pomeni pač pešačiti nekaj kilometrov v službo, se potruditi, da prideš do pravega znanja, da ohraniš stike z zate pomembnimi ljudmi … Kdor uspe izpolniti ta dva pogoja, je že na poti svojega poslanstva. »Lahko se sicer zgodi, da boste zaradi iskrenosti ob službo, ki itak ni bila prava za vas … Morda pa boste z iskrenostjo navdušili prave ljudi in z njimi odšli v novo življenje.«

S predanostjo življenju bo vse to potekalo zelo hitro, pojasni sogovornica in doda: »In nasprotno: ostati v območju ugodja, torej v samopomilovanju in lenobi, pa vzdržuje 'mrtev tok življenja'. Seveda je iluzorno pričakovati, da bo človek, ki živi svoje poslanstvo, ves čas srečen, bogat in brez problemov … Če je to nekaj, kar lahko drugi opazujejo, pa nihče ne more izmeriti sreče, ki preplavi človeka, ko uresničite svoje poslanstvo. To ni samo v velikih dejanjih, včasih je to lahko le prijazna beseda osamljenemu starčku. Pomembno je, da se odzovemo na to, kar nas v danem trenutku 'pokliče', in da to naredimo iskreno in predano.