Avgustovska ujma

138 občinam se povrnejo intervencijski stroški za skoraj 95 milijonov evrov

STA
15. 9. 2023, 19.56
Posodobljeno: 15. 9. 2023, 19.57
Deli članek:

Vlada je odločila, da se 138 občinam, ki jih je prizadela avgustovska ujma, povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini skoraj 95 milijonov evrov. Silam zaščite, reševanja in pomoči pa bo povrnila sredstva v skupni višini do 11,4 milijona evrov. Gre za povračilo stroškov intervencije, ki je potekala med 4. in 31. avgustom letos, ko je bil v veljavi državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

Primož Lavre/M24.si
/

Na podlagi podatkov občin je vlada odločila, da bo za povračilo njihovih stroškov namenila 94.952.955,50 evra. Med drugim bodo med upravičene stroške šteli stroške nujnih odzivov reševalnih služb, štaba civilne zaščite ter občinskih organov in komisij, nabavo goriva in maziva, stroške popravil poškodovane opreme in nadomestila uničene opreme, zagotavljanje prehrane enot na terenu in podobno.

Prav tako bodo šteli tudi stroške evakuacije ter začasnih nastanitev in oskrbe evakuiranih prebivalcev, pa tudi oskrbe živali ter stroške ureditve prizadetih območij od najema gradbene mehanizacije, tovornih vozil, avtodvigal, viličarjev in podobno do nujnega prečrpavanja meteornih in poplavnih voda na infrastrukturi in objektih, odstranjevanja naplavin in odpadkov, čiščenja cest in objektov ter oskrbe prizadetih prebivalcev s pitno vodo.

Občine so lahko med stroške prijavile tudi takojšnje utrjevanje in nadvišanje protipoplavnih nasipov in stabilizacije plazov, izvedbo statičnih, geomehanskih in drugih raziskav ter meritev ter ukrepe za zaščito kulturne dediščine v pristojnosti občine.

Med te stroške občin pa ne sodijo intervencijski stroški gasilcev, stroški škode na objektih in infrastrukturi, ki se beležijo v aplikaciji Ajda, ter stroški dokončne sanacije, ki bo potekala še v prihodnjih mesecih in bržkone letih.

Silam zaščite, reševanja in pomoči pa bo vlada skladno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami namenila do 11.412.695,08 evra pomoči za pokritje njihovih upravičenih intervencijskih stroškov, torej za plače, prehrano, zaščitno opremo ter popravila ali nadomeščanje njihove opreme.

Predlagana višina sredstev temelji na posredovanih podatkih in poročilih krovnih organizacij, v okviru katerih delujejo enote, torej Gasilske zveze Slovenije, Rdečega križa, Gorske reševalne zveze Slovenije, Jamarske zveze Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije, Podvodne reševalne službe, skavtov, tabornikov in drugih.

Vlada je na današnji dopisni seji obravnavala tudi intervencijske stroške reševalnih sestavov po močnih neurjih, ki so prizadela Slovenijo od 12. julija do 3. avgusta. Gasilskim enotam bodo povrnili do 2.564.215,45 evra stroškov, in sicer za prostovoljne gasilske enote Gasilski zvezi Slovenije v višini 2.325.773,44 evra, za poklicne gasilske enote Združenju slovenskih poklicnih gasilcev v višini 235.032,48 evra ter Gasilski brigadi Ljubljana v višini 3409,53 evra.

Julija in v začetku avgusta 2023 je bil obseg naravnih nesreč namreč tako širok, da se v skladu z odločitvijo poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana vračajo intervencijski stroški gasilskim enotam, ki so sodelovale na intervencijah, so še pojasnili v sporočilu po seji vlade.