Vladni odlok med drugim določa prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v mreži javne zdravstvene službe na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije. V te pa se vključijo tudi koncesionarji, in sicer na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, je odločila vlada.

Nenujne preventivne zdravstvene dejavnosti so še vedno prekinjene, a odlok ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe omogoča izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta, nujne predhodne preventivne preglede delavcev pred zaposlitvijo ter nujne preglede operativnih gasilcev.

Nujna zobozdravstvena pomoč

Nujne zobozdravstvene ambulante so v skladu z odlokom organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.

V navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja tudi obravnava na sekundarni ravni. Na terciarni ravni pa še vedno delujeta Stomatološka klinika ter klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Prekinjeno izvajanje porodov na domu

Z odlokom so prekinili tudi izvajanje načrtovanih porodov na domu.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše, sicer še določa odlok, ki bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu.

Etanol drugih dobaviteljev

Vlada je izdala tudi odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih. Kot je zapisala v sporočilu po dopisni seji vlade, se je zaradi obsežnega širjenja virusa potreba po biocidnih proizvodih za osebno razkuževanje in razkuževanje površin na osnovi etanola, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah, povečala. Teh potreb zato ni mogoče zadovoljiti s proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz evropske uredbe, saj so proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, ki so vključeni na seznam iz uredbe, zasedene.

Tako so pogoje začasno sprostili in se lahko za proizvodnjo teh sredstev uporabi tudi etanol drugih dobaviteljev, ohranjajo se le še osnovne zahteve glede njegove kakovosti in varnosti za zdravje, so pojasnili v sporočilu. Z odlokom Slovenija poenostavlja nacionalne zahteve in z njimi ne posega v krovno EU uredbo ali delovanje notranjega trga na področju biocidov, je še navedla vlada.