Veliko vlagateljev se pri izbiri sklada še vedno odloča zgolj na podlagi preteklih donosov, žal pa tako že v prvem koraku naredijo napako. Pretekli donosi namreč niso pokazatelj prihodnjih in niso garancija za bodočo donosnost. Izbire sklada se moramo lotiti veliko bolj premišljeno.

Na izbiro vpliva, kakšen tip vlagatelja ste

Pomembno je, da izberemo takšen sklad oziroma kombinacijo skladov, ki v čim večji meri ustreza vašemu profilu oz. profilu vlagatelja.

Izbira je odvisna od finančnega profila oziroma od tega, kakšen tip vlagatelja ste. Poleg finančnih ciljev in finančne situacije posameznika sta pomembna kriterija tudi vaš odnos do tveganja in doba varčevanja. Vzajemni skladi se med seboj razlikujejo še glede na tveganje in pričakovano donosnost. Velja namreč načelo, da so potencialno bolj donosni skladi tudi bolj tvegani in obratno, manj donosni skladi so manj tvegani.

Delniški skladi imajo več delniških naložb in zato je možno večje nihanje. Torej se lahko vlagatelji, ki jih večja nihanja na trgih ne motijo in želijo večji donos, odločijo za vlaganje v delniške sklade. Lahko izbirajo med bolj splošnimi skladi, ki vlagajo po celem svetu, ali pa se odločijo za dodatno razpršitev v bolj ozko geografsko ali panožno usmerjene sklade.

Vlagatelji, ki ne želijo večjih nihanj in jim umirjena rast premoženja zadostuje, naj se odločijo za obvezniške vzajemne sklade. Na trgu pa so na voljo tudi mešani vzajemni skladi, ki vlagajo tako v delnice kot v obveznice in se primerni za vlagatelje, ki želijo malo boljše donose kot pri obvezniških skladih in hkrati manjše nihanje kot pri delniških skladih.

Pomembna je tudi doba varčevanja

Nina Jazbec, KD Skladi, finančna svetovalka
Osebni arhiv
Nina Jazbec, finančna svetovalka, KD Skladi

Daljša kot je doba varčevanja, več tveganja si vlagatelj lahko privošči in zato lahko izbira tudi med bolj tveganimi delniškimi skladi. Mlajši lahko tvegajo več, proti koncu produktivnega obdobja oz. pred upokojitvijo je treba tveganost naložbe zmanjšati, delniške naložbe je potrebno počasi umikati v manj tvegane produkte ali vzajemne sklade.

Ne smemo pozabiti na stroške in reference upravljavca

Pri odločitvi moramo upoštevati tudi stroške skladov, vstopne in morebitne izstopne stroške, ki predstavljajo enkratni strošek, in na celotne stroške poslovanja sklada, ki se obračunavajo iz sredstev sklada in imajo dolgoročno velik vpliv na donosnost sklada.

Preveriti pa moramo tudi reference upravljavca in uspešnost sklada v preteklosti, ki jo preverimo tako, da njegovo preteklo donosnost primerjamo z donosnostjo skladov s podobno naložbeno politiko in primerjalnimi indeksi.

Za vse vlagatelje, ki želijo globalno razpršitev svoje naložbe in optimalno kombinacijo tveganja ter donosnosti, je primeren edinstven sklad skladov, ki je uvrščen med 10 % najboljših skladov v svetovnem merilu, kar dokazuje, da ga upravljajo visoko usposobljeni in večkrat nagrajeni upravitelji. Njegova prednost je, da z denarjem ne kupuje direktno delnic na svetovnih borzah, temveč ga vlaga v druge delniške vzajemne sklade, ki jih upravljajo najboljši svetovni upravljavci. S tem doseže še večjo razpršenost sredstev in posledično zmanjša občutljivost na kratkoročna nihanja cen na delniških trgih. Z vložkom v sklad bodo vaša sredstva prisotna na vseh svetovnih trgih, kar prinaša še dodatno zmanjšano tveganje. Tudi s stroškovnega vidika je sklad cenejši od ostalih primerljivih skladov. Njegove vstopne provizije so 30 %, upravljavska provizija pa kar 50 % nižja od delniških skladov. Sklad je bil ustanovljen leta 2005 in je uspešno preživel največjo povojno svetovno finančno krizo v letu 2008. Tudi če bi vlagatelj vstopil v sklad v najslabšem trenutku tik pred borznim zlomom, ko so bile delnice na trgih najbolj precenjene, danes ne bi imel izgube.

Pomembno je, da izberemo takšen sklad oziroma kombinacijo skladov, ki v čim večji meri ustreza vašemu profilu oz. profilu vlagatelja. Priporočljivo je, da se pri določanju vašega profila in o izbiri ustreznih skladov posvetujete s finančnim svetovalcem, saj je izbrane naložbe treba spremljati in sproti prilagajati trenutni življenjski situaciji. Seveda pa moramo biti pri naložbah v vzajemne sklade vztrajni in slediti ciljem, ki smo si jih zadali na začetku. Ne smemo pozabiti, da gre za dolgoročno naložbo, zato ne gre obupati že ob prvi korekciji trgov, na negativne popravke trgov lahko gledamo tudi s pozitivne strani, kot na priložnost za dodatno vlaganje.

In ne pozabite, kdor varčuje, si prihodnost kupuje!