Mnenja

Tehnologija 5G, orožje in orodje

Anton Komat
10. 7. 2019, 08.07
Deli članek:

Človek se je ranil še z vsakim orodjem, ki ga je skoval, nas uči staro reklo. Posodobljeno bi lahko rekli, da je bila vsaka nova tehnologija najprej zlorabljena po načelu »znanost zaradi moči« (Scientia propter potentiam), preden je bila uporabljena v dobro ljudi.

Revija Zarja
Anton Komat

Tankom iz prve svetovne vojne so sneli oklep in jih predelali v prve traktorje na gosenicah, živčni bojni strupi so postali insekticidi, reaktivna letala so bila najprej uporabljena v bojne namene in atomska znanost je bila zlorabljena za izdelavo atomske bombe in šele pozneje za gradnjo jedrskih elektrarn. Tudi pri mikrovalovnih brezžičnih komunikacijah ne bo nič drugače. Prve zlorabe že prodirajo med prve vesti medijev, in če jih povežemo z umetno inteligenco, se ljudem piše temačna prihodnost.

Vplivi elektromagnetnih polj zaradi elektrifikacije in brezžičnih mikrovalovnih komunikacij (med katere spadajo tudi mobilni telefoni in Wi-Fi) danes segajo v vsak kotiček planeta, zato je pravzaprav nemogoče dobiti kontrolno populacijo, ki ni tako ali drugače prizadeta. Toda pustimo elektrifikacijo družbe, brez katere si ne znamo predstavljati sodobne civilizacije, in se posvetimo brezžični komunikaciji, ki je novejšega datuma.

Skeleča toplota in posledice za vse. Poleg napredujočih tehnologij, od 2G, 3G do 4G, nam zdaj ponujajo tudi novo generacijo 5G. Nova tehnologija je nekakšen koktajl poprejšnjih treh tipov, ki obsega vse od nizkoenergetskih radijskih valov in bolj energiziranih mikrovalov še visoko energizirane valovne dolžine, merjene v milimetrih. Te imajo izjemno visoke frekvence in prav v njih leži največje tveganje tehnologije 5G. Frekvence 4G dosegajo vrednosti do 6 GHz, 5G pa bi dosegale razpon od 30 GHz do celo 300 GHz! Te višje frekvence pa ne potujejo daleč in jih blokirajo drevesa in zgradbe v naseljih. Zato bodo morali posekati vsa »moteča« drevesa in postaviti izjemno gosto mrežo fiksnih anten na vsakih 300 metrov in notranje sisteme. Ti bodo nameščeni na svetilke, posebne palice in celo pod jaške. Tehnologija 5G bo močno povečala sevanje mikrovalov in milimetrskih valov v našem okolju in bo nedvomno škodljivo vplivala na vse organizme. Življenje planeta skupaj s človekom ni bilo nikoli daljši čas izpostavljeno tako visokim frekvencam. Dosedanje raziskave neodvisnih raziskovalcev so dokazale, da sevanje takih frekvenc sega vsaj 2 mm pod površino kože in povzroča vse patološke znake vnetja. Presenetljivo spoznanje je bilo, da izvodila znojnic kože delujejo kot antene, ki prenašajo posledice sevanja 5G globlje v telo, predvsem kot povišanje temperature tkiv. Prostovoljci, ki so sodelovali v poskusih, so posledice občutili kot skelečo toploto. Te raziskave je vodil dr. Yael Stein in jih objavil v reviji Health Phys. septembra 2009. Piše: »Če uporabimo tehnologijo 5G kot javno omrežje, bo te posledice in nevrološke motnje nosilo vse prebivalstvo, predvsem najbolj občutljivi posamezniki.«

Nepovratne poškodbe DNK. Dr. Martin Pall, profesor biokemije na Državni univerzi Washington, je leta 2017 pojasnil posledice učinkov na celičnem nivoju, ki vodijo v oksidativni stres in motnje v delovanju mitohondrijev: »Mikrovalovno sevanje odpira kalcijeve kanale na celični membrani. Sledi vdor kalcijevih ionov v notranjost celice, kar aktivira nastajanje dušikovih oksidov in superoksidov, ki tvorijo peroksinitrite, osnovo za nastanek prostih radikalov brez karbonatov. Slednji pa so vzrok številnim kroničnim obolenjem.« Njegovo pionirsko delo nadaljujejo dr. Pal Pacher, dr. Joseph Beckman in dr. Lucas Liaudet, ki so ugotovili, da peroksinitrit povzroča nepovratne poškodbe DNK. Pa še nekaj: prestižna revija Nature je aprila 2019 objavila, da bo tehnologija 5G močno motila natančnost vremenskih napovedi, ker bo preprečevala satelitom detekcijo vodne pare.  

Da ne bom dolgovezil s citati, bom navedel kratek povzetek še drugih raziskav, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah, o tveganjih tehnologije 5G:

-          motnja leče, poškodbe mrežnice in razvoj katarakte;

-          hudo znojenje in poškodbe kože;

-          aritmija srca in nihanje krvnega tlaka;  

-          poslabšanje odzivnosti imunskega sistema;

-          povečana odpornost bakterij proti antibiotikom;

-          motnje plodnosti moških;

-          povečana prepustnost hematoenteralne in hematoencefalne bariere.

Mlajšim od 18 let prepovedano. Zanimivo, da ruska znanost odkrito odpira vprašanja o tveganju brezžičnega sevanja. Ruski raziskovalci so se desetletja ubadali z biološkimi posledicami na žive organizme. Zato je Ruski nacionalni komite za zaščito pred neionizirajočimi sevanji leta 2011 izdal resolucijo, v kateri je priporočal, da mlajši od 18 let ne uporabljajo mobilnih telefonov. Poštenost ruske znanosti seveda ščemi v oči lobiste korporacij, ki govoričijo o »soglasju vse znanosti, da je neionizirajoče sevanje popolnoma neškodljivo, hkrati pa neodvisne ameriške raziskovalce zmerjajo z »ruskimi agenti«, ki zavirajo razvoj ZDA. No, pri nas so taki moteči osebki proglašeni za »ekoteroriste«.  

5G v prvi skupini kancerogenov? Če želite podrobneje spoznati tveganja, povezana z mobilno telefonijo, si oglejte spletno stran The Cellular Phone Task Force, ki deluje že od leta 1993. Tam najdete tudi spisek vlad držav, ki so prepovedale nekatere brezžične tehnologije ali pa nanje opozarjajo, kot npr. že maja leta 2015 izdani mednarodni poziv, ki ga je podpisalo 230 raziskovalcev in ga predložilo tudi OZN. V njem se sklicujejo na rezultate neodvisnih znanstvenih raziskav: »Sevanje sistema povzroča posledice na živih organizmih že mnogo pod dopustnimi vrednostmi. Posledice se kažejo v povečanem tveganju rakavih obolenj, stresu na celičnem nivoju, povečanju koncentracije prostih radikalov, v poškodbah genoma, strukturnih in funkcionalnih spremembah reproduktivnih organov ter nevroloških motnjah, kot so sposobnost učenja in spomina. Podpisniki predlagajo, da se tehnologija 5G uvrsti v prvo skupino kancerogenov, med katerimi sta tudi arzenik in azbest. Še večjo zaskrbljenost pa izraža izjava 180 raziskovalcev iz 35 držav, podpisana 13. septembra 2017 in poslana tudi Evropski komisiji, v kateri poudarjajo, da bo tehnologija 5G dokončno zaostrila vsa zdravstvena tveganja poprejšnjih tehnologij 2G, 3G, 4G in Wi-Fi. Leta 2018 pa se je začel mednarodni poziv Stop 5G v vesolju in na zemlji, ki ima do danes več kot 28.000 podpisov raziskovalcev, zdravnikov, biologov in inženirjev vsega sveta.

Več v reviji Zarja/Jana št. 28, 9. 7. 2019.