Spomnimo, gospodarsko ministrstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, je uvedlo prekrškovne postopke zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu ti niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu s tako imenovanim Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Vest o uvedbi prekrškovnih postopkov so včeraj sporočili prek vladi ljubega družabnega omrežja Twitter, novico pa so hitro pograbili mediji. Zlasti tisti, ki so blizu vladi Janeza Janše, pa so hitro začeli preštevati denarce, ki da jih bo moral državi vračati nezaželjeni Robert Golob, zaenkrat še vedno predsednik uprave družbe Gen-I. Ministrstvo namreč od odgovornih zahteva vračilo preveč izplačanih prejemkov.

Izvedeli prek Twitterja

Z družbe so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da so bili o uvedbi prekrškovnih postopkov obveščeni kar prek Twitter računa ministrstva za gospodarstvo. Iz istega vira so izvedeli še, kaj je bil vzrok za uvedbo prekrškovnih postopkov. Kot so pojasnili, so bili »vsi prejemki poslovodstva družbe GEN- vsako leto javno objavljeni v letnih dokumentih družbe, potrdili pa so jih vsi njeni pristojni organi.« Navedli so še, da je družba poziv za posredovanje pogodb prejela 17. novembra 2021, na zadnji dan mandata uprave, ter da se je nanj »pravočasno odzvala do postavljenega roka 25. 11. 2021.« Ob tem so še poudarili, da ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo družbe Gen-I do 30. oktobra 2021 ni imelo uvrščene na informativni seznam družb zavezank po zakonu.

Obenem so dodali, da je gospodarsko ministrstvo, ki ga je že takrat vodil Počivalšek, leta 2015 zavzel stališče, da »družba GEN-I ni zavezanka po ZPPOGD (t.i. Lahovnikov zakon).« Pogodbe s poslovodstvom Gen-I za mandat 2016-2021 so bile sklenjene leta 2016 ob isti lastniški strukturi kot leta 2015, ko je ministrstvo zavzelo stališče, da družba Gen-I ni zavezanka po Lahovnikovem zakonu. Ta zakon pa po njihovih navedbah družbam po »kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile. Zaradi spremembe lastniške strukture namreč ni prišlo do sprememb pogodb z vodstvi podjetij, saj jih k temu zakon ne zavezuje.«

Poudarili so še, da jih gospodarsko ministrstvo ni uradno obvestilo o uvedbi kakršnih koli prekrškovnih postopkov. »Komuniciranje upravnih postopkov prek Twitter računa je nova praksa, ki jo uvaja ministrstvo. To dejanje jemljemo kot nov dokaz, da so vsi prekrškovni postopki politično motivirani, s ciljem škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu,« so zaključili.