Pravna in psihološka pomoč
Civilna iniciativa Dovolj.je žrtvam spolnih zlorab v Cerkvi omogoča pravno in psihološko pomoč ter celostno obravnavo spolnih zlorab. Sodelujejo z nekaj psihoterapevti, ki svoje storitve omogočajo brezplačno. 

Civilna iniciativa za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem je na tiskovni konferenci spregovorila o konkretnih zlorabah in konkretnih imenih.

»Zdajle bi te malo potrepljal po ta malem ... kot sem to večkrat storil, kadar sem šel mimo in te s tem malo pojezil,« je duhovnik Janez Cerar izpostavil sporočilo duhovnika Jožeta Planinška, ki mu ga je ta poslal leta 1992.

Planinšek iz reda lazaristov naj bi bil samo eden v vrsti duhovnikov, o katerem je bil cerkveni vrh obveščen, da spolno zlorablja otroke in semeniščnike, vendar niso zadovoljivo ukrepali. Zoper njega so bile do zdaj podane že štiri prijave. Cerar je škofa Francija Šuštarja osebno opozoril na Planinškova dejanja, ta pa mu je zagotovil, da Planinšek ne dela več z mladimi, temveč se zdaj posveča delu s starejšimi. »Tem besedam sem verjel, le nekaj tednov kasneje pa v internem glasilu lazaristov presenečen preberem informacijo, da je bil omenjen duhovnik s 23 mladimi iz župnije sveti Jožef nad Celjem v Kanadi, kjer so organizirali kulturne nastope,« je izpostavil Cerar.

Škofi bi morali ukrepati, a ne

Cerkveni predpisi določajo, da je odgovornost za preiskavo na škofih in redovnih predstojnikih. »Ravno njihova neodzivnost pa je bila eden od razlogov za ustanovitev naše iniciative,« je razložil Igor Vovk, sicer direktor zavoda Iskreni.net. Odvetnik Tomaž Pisk je nadaljeval, da se stanje po treh mesecih delovanja iniciative ni popravilo, temveč se je celo poslabšalo.

Ničelna toleranca?

»Po srečanju v Vatikanu februarja je Slovenska škofovska konferenca sprejela neke dokumente, ki vzpostavljajo ničelno toleranco glede spolnih zlorab,« je povzel Pisk in opozoril na spornost določenih navodil. »Noben cerkven postopek preiskave in reševanja spolne zlorabe se ne sme začeti pred njeno naznanitvijo državnim organom,« je Pisk navajal navodilo SŠK, ki da na prvi pogled deluje všečno, vendar to ne drži povsem.

Dejanje spolne zlorabe namreč zastara po desetih letih, je razložil Pisk, zato »žrtve pogosto ne želijo vložiti civilne prijave, saj je po civilnem pravu že zastarana, prav tako pa si ne želijo javne izpostavljenosti. Tako so žrtve prikrajšane tudi za cerkveni postopek«.

To po njegovih besedah velja tudi za ekspertno skupino za pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki deluje v okviru Slovenske škofovske konference, katere primarni namen naj bi bila ravno pomoč žrtvam, vendar da gre zgolj za posvetovalni organ. Kot tak nima primernih pooblastil in je trenutno zgolj v funkciji tega, da se škofi nanj sklicujejo, sami pa ne sprejmejo ukrepov, ki so v njihovi pristojnosti.

Spregovorila v otroštvu zlorabljena žrtev

Kot primer tega je prvič javno spregovorila Barbara Kompara, ki jo je kot deklico spolno zlorabil duhovnik. To se je tako zarezalo v njeno psiho, da je morala poiskati psihoterapevtsko pomoč. Pred kratkim je izvedela, da se je cerkveni postopek zaključil brez sankcij za storilca, ki po njenih navedbah še vedno prihaja v stik z mladoletniki, kar jo najbolj boli. Ker jih želi zaščititi, je razkrila njegovo ime. »To je pater Paskal Jožef Prša je dejala. Prša je bil letos sprejet v Škofijo Murska Sobota.

Prijave zoper 15 različnih duhovnikov

Kot so še povedali predstavniki Dovolj.je, so v samo treh mesecih delovanja civilne iniciative prejeli prijave zoper 15 različnih duhovnikov in še dve anonimni prijavi, ki imena duhovnika nista navedli. Prijave je podalo 25 žrtev, od tega jih je bilo v času zlorabe kar 15 mladoletnih. Gre za 14 oseb moškega in 11 oseb ženskega spola. Od tega je bilo 12 primerov starih, torej takšnih, ki so jih pristojni organi v Cerkvi že obravnavali, 13 primerov pa je bilo novih prijav.