Novela zakona o trošarinah

Slovenec si bo oddahnil, vlada začasno odstopila od načrta o zvišanju trošarin za alkohol

A.S./STA
21. 2. 2024, 15.48
Posodobljeno: 21. 2. 2024, 15.57
Deli članek:

Po zaključeni javni obravnavi je finančno ministrstvo v vladni postopek dalo predlog novele zakona o trošarinah, s katero naj bi po napovedih iz decembra lani zvišali trošarine na tobak in alkohol. A poseg v zneske trošarine za alkohol in alkoholne pijače ni več predviden, predvidoma naj bi ga obravnavali v okviru širših davčnih sprememb.

Marko Vavpotič
/

Ministrstvo za finance je osnutek novele zakona o trošarinah dalo v javno obravnavo 21. decembra lani, končala se je 14. januarja. Po predlogu bi se znesek trošarine za alkohol in alkoholne pijače, razen vina, zvišal za 25,7 odstotka, za najbolj razširjene tobačne izdelke, to so cigarete, pa za približno tri odstotke.

Zvišanje trošarin je predlagano tudi za preostale tobačne izdelke, za elektronske cigarete denimo za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. S tem bo obdavčitev za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete po navedbah ministrstva bolj primerljiva sosednjim državam. Z novelo naj bi se poleg tega okrepil nadzor na tem področju.

V predlogu novele zakona, ki ga je ministrstvo danes dalo v vladni postopek ter objavilo na spletnih straneh vlade, zvišanje trošarin za alkohol in alkoholne pijače ni več predvideno. "Vsebine, ki so bile predlagane v javni objavi, pa niso vključene v predlog zakona, bodo predvidoma obravnavale v paketu širših davčnih sprememb," so pojasnili na ministrstvu.

Pri tobaku brez usmiljenja

Niso pa upoštevali pomislekov iz javne obravnave, da bi zvišanje trošarin za tobačne izdelke spodbudilo nakupe v drugih državah in črni trg, prav tako ne predlogov za bolj postopno zvišanje trošarine za tobak za segrevanje ter za spremembo načina izračuna trošarine za cigarete in uvedbo trošarinskega koledarja.

Iz primerjave podatkov o višini obdavčitve v sosednjih državah je razvidno, da je pri tobaku za segrevanje trenutno trošarina v Sloveniji nižja kot v sosednjih državah, razen na Hrvaškem. Prav tako so drobnoprodajne cene za tobak za segrevanje najnižje v Sloveniji in bodo ostale nižje tudi po predvidenem dvigu trošarin, pravijo na ministrstvu.

Tobačni izdelki veljajo za blago, ki v drobnoprodajni ceni vsebuje največji delež davkov. Za cigarete ta delež znaša v državah članicah med 70 in 90 odstotki, v Sloveniji pa nekaj čez 80 odstotkov drobnoprodajne cene. V zadnjem času se količina cigaret, od katerih se obračuna trošarina, zmanjšuje, povečuje pa se količina elektronskih cigaret in tobaka za segrevanje.

Predlog za dvig trošarine za tobačne izdelke ima poleg fiskalnega in zdravstvenega cilja še cilj preprečiti zmanjšanje čezmejnih nakupov tobačnih izdelkov v Sloveniji in zmanjšati povečanje nakupov na črnem trgu, so še pojasnili na finančnem ministrstvu.

Ocenjujejo, da bo predlagano zvišanje trošarin za tobačne izdelke zvišalo prihodke državnega proračuna za 22,1 milijona evrov letno. Od tega pomeni zvišanje trošarin za cigarete 11,9 milijona evrov več, zvišanje trošarin za drobno rezani tobak 800.000 evrov več, zvišanje trošarin za druge tobačne izdelke pa 9,4 milijona evrov več.

Vlada namerava predlog novele zakona poslati v obravnavo v DZ po rednem postopku in če bo začela veljati 1. avgusta, bi se v letu 2024 prihodki državnega proračuna iz naslova trošarin zvišali za 7,4 milijona evrov, v letu 2025 pa za 14,7 milijona evrov.

Med preostalimi predlaganimi rešitvami so okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji na ozemlju Slovenje, uvedba nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov ter obveznost plačila trošarine za mazalna olja in nepredelani tobak v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj oz. nepravilnosti.