Kriminalisti so preiskavo vodili na podlagi anonimne prijave o sumu malomarnega zdravljenja, v povezavi s smrtjo enega novorojenčka iz sredine lanskega leta, ugotovili pa so, da je zdravnik pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravnal v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke, s čimer je povzročil smrt ploda in občutno poslabšanje zdravja porodnice.

Kazenski zakonik, Malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske 
dejavnosti – 179. člen 

(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz 
malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in 
stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se 
kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka kdo umre, se 
storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Kriminalistična preiskava je bila zaključena februarja letos, kazensko ovadbo pa so kriminalisti poslali na kranjsko okrožno državno tožilstvo.

Za dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če storilec ni ravnal s potrebno pazljivostjo, čeprav se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahkomiselno mislil, da se to ne bo zgodilo ali da bo to lahko preprečil, ali če se ni zavedal, da lahko stori dejanje, pa bi se bil po okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati.