Zgodbe

Na diagnozo čakajo več kot eno leto

Marija Šelek
24. 5. 2022, 00.29
Deli članek:

»Moj otrok ima specifične učne težave in bi nujno moral dobiti diagnozo strokovnjakov, ta vodi do odločbe, ki je pogoj za dodatno učno pomoč v šoli. Ampak za svetovalni center na Gotski v Ljubljani, kjer take obravnave počno, je čakalna doba 14 mesecev. Kaj nam je storiti? Takoj je treba prepoznati otrokove težave, da mu znamo pomagati.« Gre za resničen primer, ki seveda ni edini v državi. Brutalne čakalne dobe so tudi v šolskem sektorju, kjer tako kot v zdravstvu primanjkuje usposobljenega kadra. Starši so zato prisiljeni iskati zasebne strokovnjake zunaj sistema po vsej državi in za diagnozo plačati. Vsi si tega ne morejo privoščiti.

Shutterstock
Čez dve leti bo otrok z učnimi težavami še več

V kolikšnem času boste prišli do odločbe za svojega otroka, je odvisno od tega, na katerem koncu države ste doma (v Ljubljani so čakalne dobe najdaljše), na kakšni šoli ste in kako hitro se znajdete. Pa tudi od tega, kako težka je vaša denarnica. Ura prve obravnave pri zasebnikih stane tudi 100 evrov (pri čemer je ura dolga 45 minut).

Ko šola zazna težave pri vašem otroku, bi mu morala takoj z vsemi svojimi močmi pomagati z dopolnilnim poukom, individualno in skupinsko pomočjo. »Pri nas se predolgo čaka, pogosto pride tak otrok do tretjega razreda s hudimi primanjkljaji pri branju, pisanju in računanju – in nastane panika,« pravi inkluzivna pedagoginja Maja Volk, ki meni, da bi morali vzgojitelje v prvih razredih nadomestiti s specialnimi pedagogi. »Ti bi takoj zaznali otroke s težavami in tako delali z njimi že od prvega razreda. Prepričana sem, da bi bilo zaradi tega dosti manj odločb! Menim, da bi to morali spremeniti, saj bi delovalo. In nisem edina, ki zagovarjam tak pristop.«

V prvi razred namreč prihajajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno šibkejši, s težavami v socialni interakciji, komunikaciji. Otrok z odločbami pa je čedalje več, ker se z njimi že na začetku ne dela, kot bi se moralo. »Tako bi odločbe na koncu dobili le otroci z res hudimi težavami, danes pa jih dobivajo tudi otroci z rahlimi primanjkljaji.«

Postopki. Iz take zagate je nekatere otroke mogoče spraviti tudi brez odločbe. Če se po treh do šestih mesecih pomoči na šoli pri takem učencu ne pokaže napredek, gre najverjetneje za specifične težave in se morajo vključiti strokovnjaki. V soglasju s starši lahko takega otroka pregleda že šolski specialni pedagog (če ga šola ima) in poda ugotovitve (morda gre za disleksijo, diskalkulijo, disgrafijo, znake avtizma ... ) ali pa vas napotijo na že omenjeni center na Gotski v Ljubljani, kjer imajo tim različnih strokovnjakov (specialni pedagog, klinični psiholog, pedopsihiater ...), ali k drugim strokovnjakom po državi. Nato je treba z njihovim mnenjem in s posebnim poročilom šole po odločbo, za katero lahko starši zaprosijo na katerikoli od osmih komisij po državi. Tista v manjšem mestu je, na primer, veliko hitrejša kot v Ljubljani.

Kako hitreje do odločbe? Zagotovo tako, da gredo starši po ugotovitve, ki jih priložijo k vlogi za odločbo, k različnim specialistom – samoplačniško (skupni strošek je približno 200 evrov). Ker je v rednem sistemu premalo ljudi, ki bi uspeli obravnavati vse otroke, se tudi na tem področju odpirajo popoldanski s. p. Nekateri specialni pedagogi so z ravnatelji dogovorjeni, da otrok iz svojega okoliša zasebno samoplačniško ne smejo obravnavati. »Sicer pa je specialnemu pedagogu, ki dela na šoli, tako in tako v interesu, da ima dovolj realiziranih ur. Veliko pa jih popolnoma izstopi iz sistema in delajo samo kot zasebniki. Izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč, saj za to na nekaterih šolah ni poskrbljeno v zadostni meri,« razloži Maja Volk in opozarja tudi na otroke, ki odločbo prejmejo novembra in jim šola potem do junija zaradi zapolnjenih kapacitet sploh ne more zagotoviti strokovne pomoči. Čeprav jim pripada!

Kader se zaposluje na začetku šolskega leta, takrat so znane potrebe, in če se vmes pojavi več otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, imajo šole zvezane roke. Ministrstvo za šolstvo dodatnih ur specialnim pedagogom ne plača, morali bi zaposliti dodaten kader, ki ga pa ni preprosto dobiti.

Več v Jani, št. 21, 24. 5. 2022