Mnenja

Janin uvodnik: Varnejši?

Jelka Sežun
13. 5. 2024, 20.00
Deli članek:

V dnevnem časopisu sem zasledila, da je ministrstvo za zdravje v javno razpravo (vse do 26. maja) ponudilo zakon o kakovosti v zdravstvu, ki predvideva tudi ustanovitev javne agencije, ki bo bedela nad varnostjo in kakovostjo našega zdravstva. Kar je dobrodošla novica, mnogi počasi dobivajo občutek, da se bo za zdravljenje morda že kmalu treba spet zatekati k svetim podobicam kot v srednjem veku. Pa sem šla radostno gledat, kaj se nam varnega in kakovostnega obeta.

Shutterstock
-

Ambicije zakonodajalca so visoke: »S predlogom zakona vpeljujemo mednarodno sprejeta načela kakovosti, ki bodo omogočila zagotavljanje najboljše zdravstvene oskrbe z najboljšimi možnimi izidi zdravljenja. S spremljanjem kazalnikov kakovosti bomo določili najbolj optimalno obravnavo pacientov, spremljanje rezultatov zdravljenja in identifikacijo odklonov pri zdravstveni obravnavi. Predlog zakona predvideva vpeljavo koncepta na vrednosti temelječega zdravstvenega sistema. To pomeni prepoznavanje nepotrebnih storitev, kar prispeva k sproščanju kapacitet v zdravstvu, zmanjševanju čakalnih vrst in optimalni izrabi razpoložljivih sredstev.«

Z enim samim zakonom bi tako dobili varnejše, cenejše, hitrejše, učinkovitejše, naprednejše zdravstvo? Kupim!

Če drži.

Strokovnjaki, ki zakon še preučujejo, so zadržani, ampak na splošno se zdi, da mu niso nenaklonjeni. Zakon je potreben, se strinjajo. Ima pomanjkljivosti, ampak te se da odpraviti. Kar sproža pomisleke, ni toliko sam zakon kot tisto, kar opiše rek »med kupico in usti se lahko še marsikaj polije«. Kajti tule je kleč: nekatere stvari, ki jih prinaša novi zakon, so bile mogoče in izvedljive – po drugačni poti – že prej, samo nihče jih ni izvajal. Nekaj v zakonu predvidenih stvari je krasnih, teoretično, ampak, ponovno, kdo jih bo izvajal? Spomnite se na zakon o dolgotrajni oskrbi – zakon imamo, samo izvajati se ga ne da.

Bolj resno bo treba vzeti varstvo pacientov, predvideva zakon. Super, radi smo varni. Prijavljati bo treba varnostne incidente, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozili paciente. Prijavljati bi jih morali že zdaj, pa se včasih pokaže, da s tem niso zelo hiteli. Kadar napačnemu bolniku odrežejo napačen del telesa, na primer. Po novem bo pacienta ali njegove svojce treba obvestiti »nemudoma« (takoj, brez odlašanja, razloži Fran).

Nov predlog je pooblaščenec za varnost pacientov, ki ga bo moral imeti vsak izvajalec  zdravstvene dejavnosti. Lahko postavijo svojega, lahko ga najamejo, a morajo ga imeti. Imenovati morajo tudi komisijo, ki bo domnevne zdravniške napake, »škodljive dogodke«, kot se bo reklo po novem, v tridesetih dneh analizirala in predlagala ukrepe.

Zdravstveni minister bo postavil svet za kakovost, sestavljen bo iz strokovnjakov z različnih področij in ne bo toliko pes čuvaj kot svetovalno telo, se zdi. Največja novost pa bo javna agencija RS za kakovost v zdravstvu. Nerojene dete še nima imena (JARS se sliši prav primerno ime za mlajšo sestrico FURS, GURS in DURS), ima pa še pred rojstvom kar dva ducata zahtevnih nalog, nad izvajanjem naj bi bedela njen direktor in sedemčlanski svet, domnevno sestavljen tako, da bi bil varen pred vplivi politike. »Zavezujejo jo načela strokovnosti, nepristranosti, zakonitosti in politične nevtralnosti,« piše v predlogu zakona.

Se že počutite kaj varnejši?

Uvodnik je objavljen v reviji Jana, št. 20, 14. maj, 2024.

revija Jana
Izšla je nova številka revije Jana. Prijazno vabljeni k branju!