Delovna mesta

Vodja del v gradbeni operativi (m/ž)

Dejavnost: Gradbeni tehnik
Delodajalec: AŽMAN, d.o.o., Lesce
Lokacija: Gorenjska

Zaradi povečanega obsega dela in širitve podjetja vabimo k sodelovanju vodjo del v gradbeni operativi (m/ž).

Naloge in odgovornosti:
- organiziranje, vodenje in koordiniranje procesa gradnje objektov ter usklajevanje posameznih faz gradnje
- izvajanje vseh predpisanih aktivnosti sodelovanja z nadzornimi organi, skladno z Zakonom o graditvi objektov
- pripravljanje celotne potrebne dokumentacije za tehnični pregled objekta in sodelovanje pri postopku tehničnega pregleda
- v okviru objekta zagotavljanje optimalne zasedenosti razpoložljivih kapacitet in resursov
- pripravljanje mesečnega, faznega in končnega plana izgradnje objekta z vidika dinamike del, stroškov in prihodkov ter ugotavljanje mesečnega, periodičnega in končnega uspeha gradbišča
- zagotavljanje optimalnosti izvedbenih rešitev, sodelovanje pri reševanju konstrukcijskih in tehničnih vprašanj ter predlaganje ustrezne strokovne rešitve
- izvajanje vseh predpisanih ukrepov in aktivnosti za uvajanje tehnoloških postopkov ter dajanje navodil
- pravočasno in tekoče obveščanje nadrejenih o poteku del na gradbišču in sprejemanje obveznih navodil vodstva družbe
- sodelovanje z oddelkom kalkulacij pri sestavi ponudb
- prenašanje svojega znanja na vse člane vodstva gradbišča in skrb za njihovo izobraževanje
- zastopanje in pojasnjevanje poteka del vodstvu podjetja, inšpekcijskim službam in poslovnim partnerjem
- izdelava zaključne dokumentacije in predaja skrbnikom
- organiziranje izdelave poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene

Vodja kontrole kakovosti (m/ž)

Dejavnost: Inženir elektrotehnike
Delodajalec: Šumer d.o.o.
Lokacija: Ljubečna

Za uresničevanje postavljenih poslovnih ciljev, želimo okrepiti ekipo, zato iščemo: Vodjo kontrole kakovosti (m/ž).

Naloge in odgovornosti:
- vodenje, organizacija, usklajevanje in izvajanje dela za zagotavljanje kakovosti
- vhodna kontrola surovin, pomožnega materiala, orodij in naprav
- izvaja medfazno kontrolo kakovosti dela v proizvodnji
- nadzira in ukrepa, da se kakovostno in ekonomično opravijo vse delovne faze in naloge v proizvodnem procesu
- opravi končno kontrolo kakovosti polizdelkov in izdelkov
- kontrolira embaliranje, etiketiranje in spremno dokumentacijo za vse izdelke in polizdelke
- kontrolira spremno dokumentacijo po delovnih nalogih in skladiščno dokumentacijo
- sodeluje pri uvajanju novih izdelkov/sprememb z vidika zagotavljanja kakovosti (kontrolni plan, vzorčenje po predpisani metodi...)
- sodeluje pri izdelavi tehnično tehnološke dokumentacije za proizvodnjo
- spremlja kakovost, planira in izvaja presoje (interne, pri dobaviteljih), analizira trende, predlaga ukrepe za izboljšanje kakovosti
- vodi in usklajuje uvajanje sistemov
- kontrolira kakovost proizvodnega procesa in izdelkov ter ukrepa za izboljšanje kakovosti
- zagotavlja kakovost meril, spremlja kakovost delovnih sredstev in ukrepa
- izvaja izobraževanje zaposlenih na področju sistema kakovosti in jih motivira za doseganje ustrezne kakovosti
- rešuje reklamacije kupcev in reklamacije do dobaviteljev (tehnični vidik) in jih analizira
- spremlja izvajanje dela, ukrepa in poroča o realizaciji politike in strategije s področja kakovosti

Več delovnih mest