V svetu in tudi pri nas se pojavlja vse več ponarejenih zdravil. Ponaredki so lahko v različnih farmacevtskih oblikah in so tako dobro izdelani, da jih na prvi pogled ni mogoče ločiti od originala. Odkrijemo jih lahko šele z analizo. 

Kupovanje zdravil prek spleta na različnih spletnih naslovih je lahko zelo nevarno. Ponarejenih zdravil namreč laiki ne prepoznajo na prvi pogled. Ta zdravila ne vsebujejo deklariranih zdravilnih učinkovin ali pa jih vsebujejo v znatno manjši oziroma večji količini in so nekakovostna. Za njihovo naročanje je značilna določena naivnost in nevednost, ki jo naročniki lahko »drago plačamo«.

Katera zdravila je varno kupovati?

Varno kupovanje pomeni ustrezno izbrano, predpisano, transportirano in sledljivo neponarejeno zdravilo, ki ga zagotavljajo veledrogerije (te vršijo promet zdravil na debelo), ki oskrbujejo lekarne. Seveda pa je treba pri tem upoštevati zasebnost naročnika in varovanje njegovih osebnih podatkov ter zagotavljanje finančne varnosti pri plačilu. Slovenske lekarne, ki se oskrbujejo z zdravili pri veledrogeristih, naročajo ustrezne količine varnih zdravil, vendar se zaradi previdnosti marsikateri uporabnik interneta raje odloči zgolj za informacijo o zdravilu na spletu, po izdelek pa gre raje fizično v lekarno, ker nakupu in osebnemu kontaktu s farmacevtom in še prej z zdravnikom bolj zaupa.

Kaj pravi evropska zakonodaja?

V Evropski skupnosti je mogoče kupiti zdravila tudi prek spleta. V izogib tveganju za nakup podstandardnih ali ponarejenih zdravil je prodaja zdravil prek spleta dovoljena le v spletnih lekarnah ali specializiranih prodajalnah za zdravila, ki so pridobile dovoljenje za izdajanje zdravil prek spleta. Vsaka spletna stran, ki prodaja zdravila zakonito, mora biti označena z logotipom EU, kar omogoča lažjo razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi spletnimi lekarnami oziroma prodajalnami. Seznam lekarn in specializiranih prodajaln za zdravila, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za izdajo zdravil prek spleta, najdete tu: https://www.gov.si/teme/mreza-javne-zdravstvene-sluzbe/.